Tři metry vysoká sakrální památka mimo jiné postrádala vlivem počasí i projíždějících aut reliéfy světců, jimiž ji dávný autor vyzdobil. S pomocí finanční dotace z ministerstva pro místní rozvoj se povedlo obyvatelům Kozlů nechat místní monument kompletně opravit.

„Žádost o dotaci nám ministerstvo schválilo letos. Bez těchto peněz bychom nejspíš boží muka neopravili,“ předeslal zastupitel v Kozlech Stanislav Kučera.

Památka stojí v blízkosti silnice, takže se na ní kromě nedalekého odvodňovacího příkopu, který silně podmáčí okolní podloží, podepsaly i kamínky odlétávající od projíždějících aut. Svůj díl si připsala i voda, která se dostala do míst po vypadlých kamenech. Tváře jednotlivých světců na reliéfechčas dávno odvál, navíc celá boží muka byla hustě pokrytá mechem a lišejníky. Kovový kříž, který zdobil vrcholek památky, se nedochoval, stejně ani dřevěné oplocení. Vinou zcela chybějící ochrany se v okolí božích muk hustě rozrostly stromy a keře.

„Během rekonstrukce jsme museli obnovit téměř všechno. Zcela nový je také litinový kříž s Ježíšem. Jeho tělo je ale z plastu,“ upřesnil Stanislav Kučera.

Boží muka putovala do ateliéru restaurátorů rozložená na několik dílů. Nefunkční spoje a čepy tam nahradili novými z nerezové oceli. Nejvíce práce ale měli restaurátoři s jednotlivými kusy podstavce. Museli je očistit, trhliny a díry zacelit pryskyřicí.

Chybějící větší části nahradili novými z umělého kamene, který nejdříve upravili tak, aby se co nejvíce podobal původnímu stavebnímu materiálu. Po opravách kamene přišlo na řadu zdobení. V přední části se znovu objevila deska se zlaceným nápisem a textem modlitby, na vrchol božích muk připevnili repliku litinového kříže se zlaceným tělem Krista.

Chtějí opravit další

„Vysvětit boží muka přijede v sobotu před první adventní nedělí jáhen Lukáš Téra z Doks. Celou akci spojíme s tradiční výrobou adventních věnců a zdobením vánočního stromu,“ doplnil Kučera.

Oprava vyšla na zhruba 100 tisíc korun, z toho třicet tisíc šlo z obecní kasy. Co se týče obnovy drobných církevních památek ale nejsou v Kozlech ani zdaleka hotoví. Na začátku obce mají totiž ještě jedna boží muka, která by si zasloužila zrestaurovat - zbyla z nich jen část podstavce a malý kus kamene na něm. Jejich oprava tak spolkne daleko více peněz, než bylo vynaloženo nyní. Na takovou akci ale v rozpočtu scházejí peníze a jedinou šancí je tak dotace.

„Máme tu i takzvaný smírčí kříž. Předkové je v minulosti stavěli v místech neštěstí, vraždy nebo loupeže. Zatím uvažujeme jen o jeho zakonzervování či použití nějakých ochranných prostředků, protože stojí u cesty, kudy lesníci vozí dřevo,“ dodal Kučera.