Krajská hygienická stanice ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec už řadu týdnů provádí tzv. diskriminační PCR (sekvenaci) u všech pozitivních vzorků. „Proto máme daleko vyšší záchyt než ostatní kraje,“ podotkl ředitel KHS Vladimír Valenta.

„Ostatní kraje přistoupí ke stejnému postupu právě z podnětu našich hygieniků a rozhodnutí ministra zdravotnictví až nyní. Bude zajímavé sledovat, jak se to následně odrazí na jejich číslech,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Samotná sekvenace není dosud hrazena ze zdravotního pojištění, proto se kraj rozhodl přispět ze svého krizového fondu na sekvenování vzorků v laboratoři Krajské nemocnice, a to za období měsíce června. Odhadované maximální měsíční náklady na sekvenování v liberecké nemocnici jsou 1,3 miliony korun.

Za rozhodnutím zavést diskriminační PCR, které je hotové v řádech hodin, a spolupracovat na sekvenaci s univerzitou v Drážďanech stojí snaha co nejdříve podchytit nebezpečnou mutaci, lokalizovat ji a hlavně přijímat opatření. „Nejdůležitější v epidemiologii totiž je jednat co nejrychleji. Dokončit vyšetření podrobnou sekvenací za několik dnů už pak není problém,“ doplnil Valenta.

Nadále pokračuje trasování pozitivních případů. Izolace a karantény jsou ukončovány minimálně po 14 dnech PCR vyšetřením. „Za poslední dny máme vytrasováno 98 % pozitivních osob, od nichž získáváme 2 až 4 rizikové kontakty. Probíhá státní zdravotní dozor zaměřený na kontrolu platných mimořádných opatření,“ popsala situaci tisková mluvčí KHS LK Zuzana Balašová.

V souvislosti s častějším cestováním se musí zaměstnanci krajské hygieny vypořádat s kontrolou lidí vracejících se ze zahraničí. Jejich povinností je po návratu ze zemí se středním, vysokým, s velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19 vyplnit tzv. příjezdový dotazník a dodržovat další stanovená pravidla.

Podle Valenty je současný vývoj epidemie v České republice příznivý, přesto je potřeba zůstat maximálně opatrní, aby se neopakovala situace z loňského roku. „Jistotu nebudeme mít nikdy, ale musíme dělat vše, co je možné, aby už k požáru, tedy ke zbytečným úmrtím a totálnímu vyčerpání kapacit zdravotnických zařízení, nedošlo. Jestliže se toto podaří, tak pak už jsme jen my sami, naše schopnost a ochota upravit své chování ve prospěch celku, co může vše pokazit,“ zdůraznil Vladimír Valenta.

Ke čtvrtku 24. června bylo metodou sekvenace potvrzeno celkem 54 případů mutace delta u nakažených v Libereckém kraji. Necelých 10 případů je aktivních. „Nikdo s potvrzenou mutací delta nebyl hospitalizován. Průběh onemocnění byl mírný,“ upřesnila mluvčí KHS LK Zuzana Balašová. Na Českolipsku, kde docházelo ke komunitnímu šíření, evidovala krajská hygiena 28 případů.

Od konce dubna vyšetřili metodou diskriminačního PCR v Krajské nemocnici Liberec necelých 400 vzorků, z nichž k následné sekvenaci – tedy k ověření podezření na jiné varianty než běžně cirkulující – byla odeslána zhruba polovina.

V Libereckém kraji je ke čtvrtku 179 lidí, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus. V kraji není žádné ohnisko s výskytem mutace delta. Jedná se pouze o jednotlivé případy varianty delta od už vyhledaných pozitivních osob.