Křišťálový chrám nabízí návštěvníkům ojedinělý a intenzivní vizuální zážitek, který spočívá v symbióze bezmála dvě sta let starého sakrálního prostoru a současného uměleckého skla. Přijďte shlédnout spojení křivek klasicistní architektury a světla s velkorozměrnými plastikami Jiřího Pačinka a jeho sklářských kolegů, inspirovanými faunou i flórou, hru tvarů, barev a optických efektů.

Projektu chce vedle uměleckého zážitku přinést a generovat obnovu technického stavu tohoto kostela formou dílčí finanční částky ze vstupného, která bude měsíc, co měsíc odváděna na transparentní účet spravovaný Římskokatolickou farností ve Cvikově.

Noc kostelů v Zákupech.
Noc kostelů na Českolipsku: Dvanáctý ročník oblíbené akce bude letos komornější

Součástí akce bude v pátek 12. června také večerní sklářská tvorba Jiřího Pačinka v sousedící sklárně, během níž budou návštěvníci moci od 21 do 23 hodin, tedy v čase naprosto netypickém pro sklárnu, sledovat absolutní souhru jeho sklářského týmu a zrod působivého křišťálového díla. Vstup do kostela a na sklářskou huť volný.