Sever Českolipska zasáhly velké loňské vichřice v čele s tou nazvanou Herwart nejcitelněji. K zemi padly tisíce stromů. Do konce května platí v některých lokalitách stále zákaz vstupu do lesů.

„Zákazy platí do konce května v oblastech Nového Oldřichova, Volfartic, Kamenického Šenova, Prysku a Nového Boru. Od loňského srpna tam bylo větrem poškozeno 70 tisíc metrů krychlových dříví, do konce května by mělo být vytěženo,“ tvrdí mluvčí státního podniku Lesy ČR Eva Jouklová s tím, že poslední velká vichřice, která lesní porost dále devastovala, byla ještě v březnu.

Větší četnost silných větrů je také jedním z důvodů, proč odtěžení dřevní hmoty probíhá tak dlouho. Dalším je komplikovanost těchto zásahů. „Hlavní rozdíl likvidace kalamitního a zdravého dříví je v tom, že při zpracováni nahodilé kalamitní těžby jsou stromy rozptýlené a nejsou dopravně ideálně přístupné, při vlastní těžbě je kalamitní dříví rizikové vzhledem k narušené stabilitě stromů či skrytým pnutím a podobně. V důsledku je násobně větší časová náročnost na zpracování a zvýšené riziko bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ vysvětluje Jouklová.

Obce v zasažených lokalitách zákaz příliš neomezuje, ostatně část jejich obyvatel si z něj těžkou hlavu nedělá. „Je to jejich zodpovědnost, ale když vidím, jak někdo po vichřici vyráží se psem do lesa na procházku… To je podobné jako ti, kdo chodí se psy přes pastviny. Tam se může stát, že krávy po tom psovi vyjedou a jsou z toho pak zajímavé příběhy,“ říká starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná.

Podle ní jim nepřináší starosti ani tak zákaz vstupu do lesů jako spíš stav, do kterého se následkem polomů dostala páteřní cyklostezka Varhany. Ta vede po zhruba 17kilometrovém tělese zrušené železniční trati mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem. „Manažer svazku obcí, který cyklostezku spravuje, musel třikrát urgovat, aby se polámané stromy odklidily,“ podotýká Novotná.

Problematický je podle ní i zvýšený provoz těžké techniky, která nadměrně zatěžuje místní komunikace. Ty nejsou na plně naložený návěs se dřevem stavěné. „Děláme tu silnici za šest milionů a není možné se s nimi domluvit, že zkrátka přes Oldřichov jezdit nebudou,“ nastiňuje náročná jednání s různými těžařskými firmami starostka. Prý se stává, že nákladní vozidla projíždějí i zákazem vjezdu.

Těžba dřeva ve státních lesích probíhá v posledních letech většinou tak, že státní podnik vypíše výběrové řízení, na základě kterého těžbu na konkrétním území provede vítězná externí firma. A to může být pokaždé jiný subjekt, se kterým je třeba se vždy domluvit. „Oni mají částečně vybudované vlastní příjezdy, ale mají tam pořád nějaký problém. Popadané stromy, v zimě namrzlé… Samozřejmě, když byla ta vichřice a volal mi jeden šofér, že se zkrátka přes lesní cesty nedostane, neměla jsem s tím, aby jel obcí, problém. Nesmějí si ale dělat, co chtějí,“ dodává Novotná.

V lesních správách Česká Lípa a Rumburk, které do okresu zasahují, zbývá nyní odtěžit ještě deset tisíc metrů krychlových narušeného dřeva. Turisté nebo místní by si tak měli počínat stále opatrně. „V lese je vždy jisté riziko nebezpečí, které je znásobené mírou postižení dané lokality různými vlivy. Jediná rada pokud uvidím nezpracovaný polom nebo nestabilní vyvrácený strom či porost, opustím místo,“ radí mluvčí Jouklová.