Odhadované náklady na opravu lávky jsou vyčísleny na 400 tisíc korun. Kromě nového asfaltobetonového povrchu, dojde také k celkové údržbě konstrukce.

„Rozsah plánovaných prací prodlouží životnost lávky, která je pro obyvatele Špičáku významnou komunikační spojnicí, do doby, než připravíme její celkovou rekonstrukci, která bude velmi časově i finančně náročná,“ dodává starostka.