„Kterému ze tří kandidátů na předsedu dám svůj hlas? Nevím, nejdřív si poslechnu, co by chtěli změnit," podotkl v sobotu 19. května v libereckém Centru Babylon jeden z delegátů VIII. sjezdu KSČM, Milan Plodík z Havlíčkova Brodu.Jak upozornil, na Vysočině nepřijali žádné zavazující usnesení, které by nařizovalo tamním komunistům, komu to mají hodit.

Filipa známe, víme, co od něj čekat

„Ten mladý, Martin Juroška, je mi sympatický. Chtělo by to dostat do naší strany nového ducha, trochu ji modernizovat. Jenže předseda musí mít také organizační schopnosti. Zřejmě podpořím Vojtu Filipa, u něho víme, co od něj můžeme očekávat," dodal Milan Plodík.

Volba byla nakonec trochu napínavá, protože nový předseda z prvního kola nevzešel. Post unikl Filipovi o jeden hlas. Nejmladší uchazeč, ostravský vysokoškolský učitel Martin Juroška, získal ze 450 hlasů pouhých 90, a tak z další volby vypadl.

Nový předseda: pozdě, ale přece

Vojtěch Filip vybojoval u delegátů 223 hlasů a spolu s ním postoupil se 135 hlasy do druhého kola poslední ze tří kandidátů na předsedu, Stanislav Grospič.

Druhé kolo v pozdních nočních hodinách pak rozhodlo o drtivém vítězství Vojtěcha Filipa, který si z něj odnesl 275 hlasů, kdežto jeho protivník Stanislav Grospič jen 165.

„Vojta má charisma, budu ho volit. Předseda je musí mít. To ale Stanislavu Grospiči chybí," vysvětlil svou volbu Josef Souček z Liberecka.

Podobně mluvila na začátku sjezdu také další delegátka, Barbora Fejfárková ze Znojma. „Fandím Filipovi. Je jistotou pro naši stranu," zdůraznila.

Vojtěch Filip povede komunistickou stranu další čtyři roky.

Napínavá volba předsedy strany ale ukázala, že skupina pravověrných komunistů získává v KSČM na síle, a že pozice Vojtěcha Filipa, který je vnímaný spíš jako pragmatik, není už tolik pevná.

Ovšem po návratu socialismu a nastolení beztřídní společnosti volal ve svém projevu také on. Na sjezdu zaznělo i několik kritických proslovů.

Řečníci si v nich například stěžovali na to, že vysoko postavení funkcionáři nenaslouchají lidem dole a že neuváženě hospodaří s majetkem komunistické strany.

Na druhé straně se mnozí, včetně předsedy Filipa, dovolávali jako nejvyšších autorit Marxe, Engelse a Lenina.