V souvislosti s chřipkou zemřeli tři lidé, o šest méně než v předchozí sezoně. „Celková nemocnost akutními respiračními infekcemi byla v letošní sezoně nižší než loni. Virus chřipky se na laboratorně potvrzených případech podílel z poloviny,“ hodnotí situaci ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jana Prattingerová.

U závažných případů se jednalo se převážně o pacienty oslabené základním onemocněním nejčastěji kardiovaskulárním či onkologickým, s diabetem nebo chronickou obstrukční nemocí plic.

„Nyní provádíme zpracování dat o proočkovanosti proti chřipce, neočekáváme žádné větší změny oproti zjištění v minulých sezonách,“ dodává Prattingerová.

(ph)