Přestoupit z vlaku rovnou na linkový autobus je luxus, o kterém si cestující v České Lípě mohou nechat jen zdát. V relativně blízké době by se to ale mohlo změnit. Město po dokončení nového vlakového nádraží začalo připravovat celkovou změnu, kterou má lokalita do budoucna projít.

KONEC STEZKY ODVAHY

Mezi autobusovým a vlakovým nádražím je v současnosti nepříliš reprezentativní a málo osvětlená stezka. Samotný autobusový terminál ze začátku 80. let minulého století už má také nejlepší časy za sebou. Jako řešení tohoto problému má podle představené studie v budoucnu mimo jiné dojít k propojení všech druhů ve městě dostupné hromadné dopravy. To vše v těsné blízkosti nové drážní budovy, kam prozatím zajíždějí jen autobusy MHD.

Obchvat. Ilustrační foto.
Doprava dál dusí města, uleví se jen Dubé


Město společně se zpracovatelem studie, projekční kanceláří AF-Cityplan, představilo v pondělí 8. ledna na radnici záměr veřejnosti. Sešlo se okolo padesáti lidí, kteří mohli vyjádřit své námitky a podněty a dotazy. Poměrně velkou vlnu nevole například vyvolal fakt, že plán počítá s vykácením některých stromů v parčíku u nádraží. Na místě těchto stromů má být rozšířená plocha určená pro městské i linkové autobusy.

„Na druhou stranu se park v jiném směru rozšíří,“ podotkl architekt Jan Buchar, který se na přípravě územní studie podílel. Na základě připomínek veřejnosti ještě může dojít k dílčím změnám. Ti kdo se jednání nezúčastnili mohou na radnici podněty posílat do 15. ledna.

Ilustrační foto.
Lípa schválila omezení linek a počtu autobusů MHD

Představená studie je detailnějším zpracováním schváleného územního plánu města, ze kterého její autoři vycházeli. Bude sloužit také jako nutný podklad při žádání o případné dotace na realizaci budoucích staveb. Pojímá navíc mnohem širší oblast, v dalších fázích počítá i s využitím rozsáhlé plochy bývalého vlakového nádraží nedaleko OD Kaufland.

Má zde vzniknout například nová páteřní komunikace napojená na silnici I/9, obklopená bytovou i komerční zástavbou. To se během diskuze nelíbilo zvlášť obyvatelům okolních lokalit. „V současnosti je to jenom návrh, nic takového se zcela určitě nezačne stavět dříve než za deset, dvacet let,“ tlumil vášně místostarosta Juraj Raninec.

Na nedělním Dakar Setkání se v Sosnové představily špičkové české týmy, které se této soutěže účastní. Show si nenechalo ujít téměř osm tisíc návštěvníků.
Kousek Dakaru u nás. Čeští závodníci zavítají do Sosnové