Od křižovatky přejezdu s ulicí 5. května až po křižovatku se silnicí I/9 bude provoz řízen v jednom pruhu. Pro cestující v městských autobusech to neznamená žádná omezení, směr z Okřešic nebo Sosnové nebude opravou ovlivněn a všechny zastávky na lince číslo 207 budou obslouženy.