Označování bude probíhat na Dopravním hřišti v Arbesově ulici a bude u něj přítomen příslušník městské policie. Zájemci se musí předem zarezervovat, zatím jsou vypsány termíny od 1. do 29. července. Kolo, koloběžka nebo invalidní vozík musí být řádně očištěny. Poprvé město nabídlo možnost forenzního značení svým občanům před třemi lety.

Forenzní značení kol je metoda, pomocí které je možné jízdní kola, koloběžky nebo invalidní vozíky označovat unikátní látkou, v níž jsou mikrotečky s kódem, které nejsou viditelné pouhým okem. Takto označené kolo má pak svoji jedinečnou syntetickou DNA, obdobně unikátní jako otisk prstu.

Mikrotečky s kódem jsou neviditelné, dopravní prostředek je však označen viditelnou samolepkou, která potencionální pachatele informuje, že je opatřen syntetickou DNA a zaregistrován v nadnárodní databázi výrobce tohoto značení. Při označením kola navíc nedochází k jeho estetickému či faktickému poškození. Samolepky lze aplikovat za hezkého počasí, kdy je minimum prachu a vlhkosti.