Ve čtvrtek 12. května budou v KD Crystal projednávat strategický plán na období do roku 2023. Na debatě pro širokou veřejnost, která začíná v 17 hodin, budou také zástupci společnosti, která dokument připravuje.

„Zástupci společnosti GaREP nejprve vysvětlí hlavní zásady strategického plánování. Seznámí přítomné také s poznatky o socio-ekonomickém profilu města a průběžnými výsledky z dotazníků, kde jsme zjišťovali názor veřejnosti, abychom se před zpracováním strategického plánu dozvěděli, jak se obyvatelům tady žije a co je podle nich třeba zlepšit," říká starostka Romana Žatecká.

Následně se přítomní rozdělí mezi čtyři panelové skupiny: 1. Doprava a technická infrastruktura; 2. Školství, veřejné a komerční služby; 3. Životní prostředí, zeleň a veřejná prostranství; 4. Život ve městě, bezpečnost, kultura a volný čas.

„Tyto skupiny povede GaREP a na pomoc si přizval také studenty Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně," prozrazuje místostarosta Juraj Raninec. „Přítomní budou mít za úkol velice jednoduše vydefinovat v každé oblasti problém červenou fixou a navrhnout řešení zelenou fixou. Potom proběhne prezentace, co bylo v rámci jednotlivých oblastí vydefinováno a v každé skupině se odehraje otevřená společná diskuse," popisuje místostarosta.

Nakonec studenti osloví několik občanů a provedou s nimi i tzv. pocitové mapy. Účastník do mapy České Lípy zakreslí, která místa vnímá pozitivně nebo naopak negativně. Celá čtvrteční akce by měla trvat asi dvě hodiny.