Malé výročí si mohli připomenout příslušníci justiční stráže při Okresním soudu v České Lípě. Právě před dvaceti lety jim se zajištěním bezpečnosti u tamního okresního soudu začal pomáhat první detekční rám. V ještě modernější podobě je tento prvek dnes zcela běžnou součástí každé soudní budovy.

„Rám je velmi inteligentní zařízení se stovkami nastavitelných programů, například dovede rozlišit svazek klíčů od nože,“ řekl na začátku roku 2001 tehdejší velitel místní jednotky Dušan Höger, ten ji velí dodnes. Soud v České Lípě na svůj první rám čekal dva roky. Možná by čekal déle, ale tehdy mu pomohlo k chytrému detektoru zasedání měnového fondu v Praze, na který byly rámy nakoupeny.

Před dvaceti lety ještě práci justiční stráže v České Lípě ztěžoval fakt, že okresní soud sídlil v budově okresního úřadu, kam si lidé chodili vyřizovat nejrůznější záležitosti a mísili se tak při tom s obžalovanými a předvolanými svědky. Komplikací bylo i odloučené pracoviště na Děčínské ulici, kde soudci řešili občanskoprávní spory a podle strážných tam konflikty byly častější. „Někteří lidé v afektu neunesou průběh soudu nebo rozsudek, tahají se o děti, majetek, když vidí uniformu, tak se zklidní,“ přiblížil tehdy velitel. V době covidové pandemie se příslušníci justiční stráže musí zaměřovat i na dodržování protiepidemických opatření v budově soudu ze strany veřejnosti a nevpustí do budovy soudu nikoho bez nasazené roušky.

Jak informovala Radka Šmucrová, tisková mluvčí Vazební věznice Liberec, za posledních 20 let byl v sídle českolipského soudu vybudován a rozšířen bezpečnostní kamerový systém, který snímá vnitřní prostor budovy i prostor z venku. Ke zvýšení bezpečnosti přispělo vedle detekčního rámu, kudy prochází návštěvníci soudu, nainstalování rentgenu zavazadel, který slouží k odhalování nepovolených a nebezpečných předmětů, aniž by příslušníci osobně museli nahlížet do osobních věcí vstupujících osob. „Na stanovišti okresního státního zastupitelství bylo zřízeno zázemí pro příslušníky ve službě a lze konstatovat, že se průběžně modernizuje vybavení služebny příslušníků justiční stráže,“ uvedla Šmucrová.

Místní jednotka justiční stráže při Okresním soudu v České Lípě je jedna ze sedmi jednotek řízených vedoucím oddělení justiční stráže, který spadá pod pravomoc ředitele Vazební věznice Liberec. Vazební věznice Liberec tak zajišťuje personální obsazení a služební záležitosti celkem 66 příslušníků justiční stráže, kteří zajišťují pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních zastupitelství v celé oblasti.

„Personální obsazení jednotky v České Lípě je dlouhodobě stabilní, o čemž svědčí i to, že více jak polovina příslušníků zde slouží déle než 15 let. S tím koresponduje i skutečnost, že současný vrchní inspektor justiční stráže vykonává tuto pozici již 20 let,“ vyzdvihla Šmucrová. Novým trendem ale je třeba větší počet žen, které tady v uniformě justiční stráže slouží.

Předseda Okresního soudu v České Lípě Roman Koťátko za dobu, co na soudu působí, žádné mimořádné události související s prací justiční stráže nezažil. „Spolupráce a komunikace mezi soudem a justiční stráží je dlouhodobě bezproblémová, vzájemně si vycházíme vstříc a nikdy jsem nezaznamenal nějaký podstatný problém,“ prohlásil předseda českolipského soudu. Podle něj, přestože si nepamatuje nějaký závažný incident, který by musela justiční stráž řešit, je důležité, že zde tato stráž je. „Již samotná přítomnost justiční stráže v budově soudu budí jednak respekt u veřejnosti, která do budovy vstupuje, tak rovněž budí pocit bezpečí u zaměstnanců a soudců samotných,“ řekl předseda soudu Koťátko.

Asi o největší rozruch se postarala zásilka s bílým práškem z konce roku 2015. Kvůli podezřelé obálce policie a hasiči museli evakuovat část budovy soudu, kde do styku s neznámou látkou přišli čtyři zaměstnanci. Nikdo z nich nejevil žádné známky zhoršení zdravotního stavu. „Některým příslušníkům justiční stráže a zaměstnancům soudu byla tenkrát nařízena karanténa,“ zmínila mluvčí Šmucrová. A doplnila, že mezi nejtypičtější mimořádné události se u soudů v ČR objevují hlášení přítomnosti výbušniny.

„Poslední závažnější mimořádná událost v naší oblasti byla zaznamenána v roce 2017 v budově Okresního soudu v Mladé Boleslavi, kde se příslušnice justiční stráže aktivně podílela na zadržení vězněné osoby utíkající ze soudní síně. Díky její pohotové reakci byl pokus o útěk vězně zmařen,“ řekla Radka Šmucrová.

Vazební věznice Liberec řídí místní jednotky justiční stráže při OS v Liberci, v Jablonci nad Nisou, při OS v České Lípě, u OS v Semilech, u OS v Mladé Boleslavi, OS v Trutnově, OS Jičíně.