Do dvou let má být dokončené rozšíření výrobních prostor společnosti Bombardier v České Lípě. Rozšířená výroba prakticky zdvojnásobí počet zaměstnanců továrny na zhruba 1 600 lidí.

Přitom nízká úroveň nezaměstnanosti trhá rekordy, v současnosti se v regionu pohybuje okolo 2,8 procent.

„Jako nadnárodní společnost máme tu výhodu, že můžeme povolat pracovníky z jiných zemí,“ sdělil včera manažer komunikace společnosti Bombardier Vlastimil Waic starostům obcí a měst Českolipska na jejich pravidelné schůzce v Pihelu. Přitom přiznal, že situace na trhu práce je špatná a místní dělníky do výroby není prakticky kde brát.

Chcete je?

Problém bude mít Bombardier i s ubytováním velkého množství zahraničních pracovníků. „Byli bychom rádi, kdyby mezi vámi byl představitel obce, která disponuje nějakou ubytovací kapacitou pro zahraniční dělníky. Pokud máte nějakou sokolovnu, ubytovnu… Tak bychom dokázali najít plodnou formu spolupráce,“ lákal starosty Weic s tím, že by firma zajistila důstojné podmínky.

Nikdo ze starostů se ale nepřihlásil, někteří se smáli.

„Je také otázka, jak je na takový záměr region infrastrukturně vybaven. Nechtěl bych, aby došlo k podobné situaci jako v Kvasinách, kterou musí řešit vláda. Střídají se tam čtyři lidi na jednom lůžku, o volnočasových aktivitách ani nemluvě,“ podotkl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák s tím, že samozřejmě rozvoj i jiných oborů, než je sklo a automotive, vítá.

„V České Lípě je ubytovací kapacita,“ přiznala starostka města Romana Žatecká. Měla na mysli mnoho desítek neosídlených bytů společnosti CPI na sídlišti Sever. „Ale byla bych velice nerada, kdyby nám blízko centra města vznikla nějaká vyloučená lokalita,“ dodala jedním dechem starostka s tím, že právě ke koordinaci záměru měla sloužit pracovní skupina, kterou město se společností sestavilo.

„Mrzí mě, že od jejího ustanovení ze strany Bombardieru dosud nepřišel žádný podnět k dalšímu jednání,“ podotkla stroze směrem k Weicovi.

Ten nečinnost omlouvá změnami ve vedení společnosti a slibuje, že se tato situace v nejbližší době zlepší.

Náznaky, které na jednání padly, tedy že by měla dovezená pracovní síla pocházet především z Nigérie, Vlastimil Weic vyvrací. „Pokud je mi známo, tak to není pravda,“ uvedl následně na dotaz Deníku.

Vlaky na kamiony

Setkání z významným zaměstnavatelem mohli starostové využít i pro další dotazy. „Proč vyrobené vagóny vyvážíte na kamionech a ne po železnici?“ zeptal se na závěr setkání mluvčího Bombardieru starosta Stružnice Jan Mečíř. Jeho obec ležící na páteřním tahu I/13 je kamionovou dopravou silně zatížená. V areálu téměř stoleté vagonky přitom vede hustá síť vleček napojená na blízké kolejové tratě, po kterých místní výrobky historicky vyjížděly do světa.

„Pravdou je, že železniční doprava je nesmírně drahá. Pro běžnou firmu je rezervace železniční dopravy z místa A do místa B nezaplatitelná,“ odpověděl Weic. Jak uvedl, korpusy vlaků, které firma v České Lípě vyrábí, jsou svou velikostí pro vlakový transport nevhodné.

Společně vzdělávat

Ale zpět k budoucnosti trhu práce. Podle Vlastimila Waice společnost Bombardier už nyní navazuje spolupráci se vzdělávacími a dalšími institucemi na propagaci a podporu technického vzdělávání. O podporu na úrovni jimi zřizovaných základních škol požádal i přítomné starosty. „Abychom poptávku trhu práce sladili s nabídkou vzdělávání,“ řekl Weic a apeloval na vzájemnou spolupráci například na exkurzích žáků do výroby a naopak.

Pro školáky v posledních letech pořádají některá města takzvané Živé knihovny povolání, kde si mohou žáci své potenciální budoucí obory osahat.

Na středoškolské úrovni pak Liberecký kraj připravuje na vybraných středních školách pro jednotlivé technické obory Centra odborného vzdělávání. Na Českolipsku budou tři. Střední umělecko průmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově, Střední průmyslová škola v České Lípě a Střední odborná škola a učiliště 28. října v České Lípě.