Obnovený hřbitov bude mít nové odpočinkové zóny i dost zajímavé kolumbárium.

„Povinností města je postarat se i o tyto záležitosti. Máme spodní část hřbitova naplněnou a musíme připravit místa pro budoucí obřady. Odkládáme to už roky. Teď jsme se rozhodli obnovu schválit. Jsou hotové obvodní zdi a nyní začneme pracovat s vnitřkem hřbitova. Vznikne tam také nové kolumbárium," uvádí starosta města Mimoň František Kaiser.

KAPACITA

Předpokládaní kapacita obnoveného hřbitova je přibližně 55O míst pro urnové hroby, asi 190 míst pro jednohroby a dvojhroby a v novém kolumbáriu by mělo být 120 míst.

V nové dokumentaci bude řešeno umístění cest uvnitř areálu, umístění vody, elektřiny, osvětlení a architektonických prvků. Práce na horním hřbitově budou probíhat postupně. V první fázi se bude jednat o urovnání terénu, uložení sítí a vybudování cest.

„Určitě je dobře, že to město schválilo, viděla jsem v Mimoňském zpravodaji návrh, jak by to mělo potom vypadat a líbí se mi to," uvádí Petra Klechová z Mimoně.

Hlavní kompoziční schéma v projektu vychází z historické podoby rozvržení místa posledního odpočinku. Cesta vycházející ze stávajícího hřbitova je pohledově ukončena nově navrženým křížem. U kříže je situováno odpočívadlo s lavičkami a trvalkovými záhony, odpočinkový prostor pod stávajícím vzrostlým dubem poskytuje přírodní posezení s výhledem na kostelní věž. Hlavní cesty lemují oboustranná stromořadí z méně vzrůstných javorů. Osvětlení hlavních cest je řešeno po obou stranách takzvanou svítící LED dlažbou a dále sloupkovým osvětlením.

Menší odpočívadla jsou v projektu při východní hřbitovní zdi a u hlavní cesty. V severním cípu hřbitova se nachází zpevněná plocha, zde jsou umístěny nádoby na odpad a drobný přístřešek k uskladnění nářadí. Pohledově je tento prostor odcloněn oplocením s popínavými rostlinami. V ploše hřbitova jsou čtyři zdroje vody u hlavních cest. Čtyři vzniklé zatravněné čtverce budou postupně vyplněny urnovými a klasickými hroby.

NOVÉ KOLUMBÁRIUM

Významné objekty tvoří kolumbárium, které slouží k ukládání uren a objekt pro ukládání ostatků. Tyto stavby vytváří svým jednotným a zajímavým pojetím vzdušné struktury, které hřbitov obohatí o kvalitní výtvarně-architektonické prvky. Vizualizaci projektu a vzhled kolumbária uveřejnilo město v listopadovém zpravodaji.