Činí tak každoročně až v prvních měsících roku. Vedení města to vysvětluje tak, že mají více jasno o budoucích příjmech do rozpočtu.

Rozpočet Mimoně bude v příjmech a výdajích nevyrovnaný, rozdíl ale pokryjí z přebytku z roku 2010, který činí 17,7 milionu korun. Celkové příjmy tedy budou činit 98,5 milionu, výdaje 106 milionů.

Největší investicí v letošním roce půjde do silnic. V Mimoni počítají s 5,96 milionu.

Pokračovat bude také investiční akce rekonstrukce Zámeckého mostu. Na ni mají Mimoňští připraveno 2,5 milionu, přičemž 5,8 milionu činí dotace.
Jeden milion korun bude stát zřízení dvou lékařských ordinací, šest set tisíc půjde na rozšíření kamerového systému a sedm set tisíc bude stát vybudování bezbariérového přístupu do základní školy na Letné.