Připomeňme, že šest hlasů získalo sdružení Mimoňská obroda v čele se současným starostou Františkem Kaiserem. Druhá skončila Strana pro otevřenou společnost se třemi mandáty a současným místostarostou Stanislavem Balounem v čele.

František Kaiser také dostal od voličů nejvyšší počet preferenčních hlasů (928), a z toho plyne, že má skutečnou důvěru Mimoňanů. Současný místostarosta také obhájil svou pozici ziskem 616 preferenčních hlasů. A s devíti hlasy mají tyto dva subjekty v zastupitelstvu většinu.

„Dohody jsou,“ potvrdil František Kaiser. Na otázku, co budou jejich první úkoly po volbách, Deníku řekl: „Naše úkoly přetrvávají. V první řadě dokončíme kamerový systém a bezdrátový rozhlas, na které jsme dostali dotaci.“

Dodělají, co už dříve začali

Město vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele kamer a rozhlasu. „Trvalo delší dobu, než jsme se s ministerstvem shodli na podmínkách výběrového řízení. Připravili jsme ho pro celý mikroregion Podralsko,“ uvedl František Kaiser.

Další témata a úkoly plynou z toho, o čem rozhodovali zastupitelé v minulém volebním období: humanizace Husovy a Pražské ulice, stavba kruhových křižovatek, další fáze úprav Zámeckého parku nebo dokončení druhé etapy rekonstrukce Zámeckého mostu, konkrétně jeho nátoku.

Pozemky v Husově ulici Mimoňští prodali. „Vyroste tu prodejna Kik a bude tu banka a pošta.“ „Jsme rádi, že nám voliči umožnili dodělat, co jsme začali. Za to jim děkujeme,“ dodal František Kaiser.