Otevřený dopis městu (neupraveno)

Sdružení nájemníků Letná Mimoň, vycházeje ze skutečnosti, že dosud žádná bytová politika města nebyla zastupitelstvem definována, na základě nové informace pana místostarosty o dlouhodobě plánovaném jednání zastupitelstva o bytové politice města v měsíci září, vědomo si odpovědnosti za důsledky oddělení městské části Mimoň IV pro město Mimoň, vyzývá zastupitele k definování zásad bytové politiky ve prospěch občanů města, neboť to, co město zřejmě považuje za strategické dokumenty, jsou pouhé vnitřní dokumenty pro řízení úřadu. Bytovou politiku, nebo politiku bydlení nemá ani stát, takže jsme zvědavi, co zastupitelé vymyslí.
Oddělení městské části Mimoň IV je poslední a zoufalou možností, jak se dobrat svých práv. My nemáme co ztratit. Demokracie v podobě voleb jednou za čtyři roky a mezitím uplatňovat heslo „Maul halten und weiter dienen“, protože zastupitelé, kteří jsou neodvolatelní, si dělají s chutí, co chtějí a náš hlas zcela přezírají, je jen jinou formou diktatury. Při hodnocení bytového fondu vycházíme z návrhu Nová varianta, za kterou stojí ministr financí Miroslav Kalousek, který definuje jako sociální byty s výměrou do 120 metrů čtverečních a domy do 350 metrů čtverečních. V podstatě veškeré byty města a MK a.s. v Mimoni mají charakter sociálního bytu. Takže jejich ceny nemohou být asociální. K tomuto účelu využijte systému tzv. porovnávané - tj. v místě obvyklé ceny. Nový systém umožní požadovat rozumné stanovení cen a zohlednit v nich mj. náklady na provedené modernizační práce, nikoliv na běžnou údržbu, jak se město snaží.
Žádáme všechny pokrokové, jak levicově orientované zastupitele o podporu (pro ně by to mělo být samozřejmostí), tak pravicově a tržně orientované zastupitele, kteří musí trpět bolestí tím, jak MK a.s. městu nevydělává a půjde určitě především o ty, kteří jsou ve valné hromadě, představenstvu a dozorčí radě. Prodej bytů považujte za nástroj podpory soukromých investorů. Náš postoj k současnému zastupitelstvu zahrnuje i přípravu vytvoření volebního sdružení „Rovnoprávní občané“ na nové komunální volby.

Sdružení nájemníků Letná Mimoň podává orgánům obce návrh, připomínky a podněty a navrhuje uplatnit městem tyto zásady do bytové politiky a správy bytů města:
1. Zrušit Mimoňskou komunální a.s. jako neefektivní organizaci, která přináší zisk pouze těm, kteří se snaží tuto firmu od roku 1996 udržet, nikoliv městu. Neprodleně přestat financovat aktivity, které městu nenáleží, jako je např. Mitel.
2. Převést majetek MK a.s. zpět na město, včetně závazků a pohledávek. Náklady na převod budou určitě nižší, než ekonomické ztráty, které městu vzniknou po oddělení městské části Mimoň IV. K řízení pak postačí bytový odbor městského úřadu.
3. Zpracovat a schválit směrnici o prodeji bytů, bez jakýchkoliv administrativních diskriminačních omezení občanů, které město ve prospěch MK a.s. vůči občanům uplatňuje.
4. Zrušit neprodleně násobky nájmu.
5. Stanovit ceny bytů s ohledem na skutečnou kupní sílu obyvatelstva, jeho demografickou strukturu a ekonomickou situaci v Mimoni za 1500 Kč/m2.
6. Bytovou politiku zaměřit směrem k ekonomické samostatnosti jednotlivých domů tak, aby příjmy a náklady byly záležitostí tohoto účetního celku. Město tak postupně převede bytové záležitosti na sféru všech forem vlastnictví a ponechá si pouze byty nikoliv sociální, ale pro krizové události.
7. Vytvořit byty pro sociálně slabé občany penzisty samoživitele, neboť prohlubování sociálních rozporů v našem státu vedlo u některých osob k dosažení a překročení hranice bídy
8. Vytvořit podmínky pro vytvoření mikrojeslí a mikroškolek v budově speciální školy, umožnit tak návrat matek do práce.

Náš návrh považujte za nabídku k jednání dvou rovnocenných partnerů. Vzdejte se politiky podpory neefektivních firem pod záminkou, že „přeci jde o naše firmy“. Vyhovte požadavkům našich občanů na rovný přístup ke koupi bytů. Podle konkrétních poznatků, prodej bytů města individuálním vlastníkům za výše uvedenou cenu určitě nebude znamenat zhroucení města.

V Mimoni dne 15. srpna 2008 za Sdružení nájemníků Letná Mimoň Ing. Jaroslav Sýkora, předseda sdružení a Ing. Miroslav Schleier, zmocněnec přípravného výboru