Řešení dopravy v centru Mimoně se dále odkládá. Zastupitelé neschválili dva miliony korun, které měly být použity na zhotovení hydrografického modelu, který má ukázat, jaký vliv budou mít stavby podél Ploučnice v případě povodní.
„Hydrografický model požaduje Povodí Ohře. Dokud ho nebudeme mít, nedostaneme stanovisko k jakékoliv stavbě v záplavovém území včetně náměstí,“ vysvětlil starosta František Kaiser.
Mimoň se už léta potýká s hustou automobilovou dopravou v centru, kudy jezdí stovky aut a kamionů denně. Místní zastupitelé hledají řešení, jak centrum města zklidnit a zkrášlit. Původně měl pomoci obchvat Mimoně, ale ten Liberecký kraj nezařadil do svých priorit kvůli vysokým nákladům a malému ekonomickému přínosu.
Z dalších jednání pak vyplynulo, že je připravený na jiné řešení. „Liberecký kraj zaujal pozitivní stanovisko ke stavbě silnice podél Ploučnice,“ připomněl místostarosta Stanislav Baloun. Kraj preferuje vybudování přeložky silnice II/270 (268).
Obavy zastupitelů vyjádřila Lenka Grešlová. „Mám obavu, aby se zbytečně nedávaly peníze na projekty, které skončí v šuplíku,“ řekla.
Zastupitelé dva miliony na zhotovení hydrografického modelu neschválili.

Starosta František Kaiser ale tuto studii považuje za zásadní. „Model budeme potřebovat i ke stavebním řízením na zástavbu proluk nebo zkulturnění náměstí. Zahrne 109 hektarů a bez tohoto dokumentu na nich nemůžeme postavit nic,“ zdůraznil s tím, že tento návrh předloží na příštím zastupitelstvu. „Musíme lépe vysvětlit, o co jde,“ dodal.
Hydrografický model ukáže, jak a kudy poteče voda v případě záplav a jak ovlivní proudy budovy postavené v záplavové zóně.

Další zprávy z regionu najdete zde