Nový územní plán města, jehož schvalování probíhá, řeší také jeden z nejpalčivějších problémů: dopravu. Ta zatím stále vede centrem města a denně obtěžuje obyvatele, ale i motoristy.

I když kraj už před delší dobou vystavil červenou obchvatu Mimoně, přesto tato varianta je v územním plánu zakreslená. „Město se snažilo získat peníze na stavbu obchvatu, připravilo posudky, sčítání dopravy. Ale stavba by byla neekonomická,“ připomněl verdikt kraje František Janů, vedoucí odboru výstavby, územního plánování a dopravy. Obchvat by křížil vodní tok nebo železnici, což by jej značně prodražilo. „I přes to považujeme za důležité obchvat v územním plánu zachovat.“

Podle místostarosty Stanislava Balouna je v současné chvíli jedinou možnou variantou přeložka silnice, oprava Husovy a Pražské a vybudování dvou kruhových objezdů. „Všechno je otázka financování,“ posteskl si místostarosta.

Ačkoliv se veřejného projednávání návrhu nového územního plánu mnoho lidí z řad veřejnosti nezúčastnilo, přesto zazněla důležitá připomínka: kvůli husté kamionové dopravě praskají domy v Mírové ulici. „Město má zájem na řešení situace,“ ujistil Stanislav Baloun. Proto budou v novém územním plánu obě varianty – jak obchvat tak i komunikace podél Ploučnice, aby se odlehčilo centru města od dopravy.

Hromadná doprava

I toto téma je zahrnuté ve studii. Počítá se se spojením autobusového a vlakového nádraží. „Autobusové nádraží je předimenzované. Kraj má navíc zájem na tom, aby se neduplikovaly oba druhy dopravy,“ připomněl František Janů. V budoucnosti se proto počítá se stavbou autobusového terminálu u vlakového nádraží. Současné autobusové nádraží pak budou moci přestavět.

Po pozemcích určených pro individuální bytovou výstavbu je stálá poptávka. „Parcely jsou, ale je problém s financováním zasíťování,“ vysvětlil František Janů. Přestože město v současné době má dostatek tohoto druhu pozemků, nový územní plán počítá s dalšími.

Rozšiřovat, respektive vylepšovat se bude také areál hřebčína. Město jeho rozvoj podporuje. Areál byl vybudovaný bez technického zázemí, chybí přístupové cesty, parkoviště i zázemí přímo u dráhy. Proto přímo v areálu jsou i místa určená k zástavbě.

Mimoni chybí také plynová přípojka pro centrum města. „Po změně majitele se změnil i přístup dodavatele a chtějí více spolupracovat,“ poznamenal Stanislav Baloun.¨ Do územního plánu nyní zpracovatel zadá připomínky a konečnou verzi schválí zastupitelstvo.