Na místech označených dopravní značkou IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem, bude možné parkovat od pondělí do pátku, v době od 8.00 do 17.00 maximálně 30 minut. Ve zbylém čase a také o víkendech zde mohou lidé parkovat bez omezení.

V určené době jsou řidiči na označených místech povinní při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Z počátku lze parkovací kotouč získat zdarma v infocentru města Mimoň, na podatelně městského úřadu, u městské policie, v knihovně a muzeu.