Prostřednictvím fotografií, audio a videozáznamů a vystavených objektů budou moci návštěvníci nahlédnout do reality dvacetileté přítomnosti cizích vojsk v bývalém vojenském újezdu Ralsko, České Lípě a přilehlých obcích Mimoň nebo Zákupy. „Invazi vojsk Varšavské smlouvy, dlouhodobou přítomnost sovětských vojsk na našem území a devastující vliv sovětské politické scény na život naší země i důsledky, které vidíme dodnes, je třeba připomínat v nejrůznějších formách tak, aby si zejména mladé generace uměly představit, jaký marasmus to byl,“ láká na výstavu radní Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Nejde přitom o klasickou muzejní výstavu. Jejími iniciátory a tvůrci jsou umělci, kteří se na téma podívali neobvyklou cestou. První část nazvaná Okupace 1968 Praha ČSSR je ještě celkem běžná výstava fotografií. Co ji činí výjimečnou, je příběh snímků Michala Němce, který na svůj tehdy nový fotoaparát Praktica syrově zachytil průběh srpnových dnů v hlavním městě. Unikátní snímky z onoho dne poté dlouhé časy schovával za trámem na své chalupě na Českolipsku a ukazoval je pouze důvěryhodným osobám. Někteří z těch, již srpnové události takto zblízka nezažili, podle autora nechtěli fotografickému svědectví věřit.

V další části se autoři výstavy zaměřili na bývalý vojenský prostor. Vydali se do něj na vlastní kůži prožít běžné události, které se zde po 20 let okupace děly. Mezi jinými se jednalo o ryze všední činnosti, jakými jsou třeba opékání buřtů. Všechny takzvané performance zachytili na různá média, aby si je stejně jako první část výstavy lidé mohli užít také v českolipském muzeu, a to až do 28. září.

„Inspirujeme se v performancích 70. a 80. let 20. století, tedy dobovém fenoménu, který se na našem území živě rozvíjel právě za tuhých normalizačních let a stal se důležitou součástí neoficiální kultury,“ vysvětluje Richard Němec, který s Veronikou Kirianovou tvoří duo VerRich. Oba stojí za autorstvím celé výstavy.

Živé performance této dvojice se návštěvníci dočkají i na vernisážích. A bude to unikátní podívaná. „Nikdy nedělají to samé, každá performance je unikátní,“ podotýká historik Tomáš Cidlina z českolipského muzea, který už VerRich v akci několikrát viděl.

Poslední část „okupačního“ projektu se nachází v zákupském muzeu papírenské výroby, které je v rozlehlém objektu na Mírovém náměstí v Zákupech. V části papírny vznikla instalace bytu bývalého sovětského důstojníka, který tak trochu zapomněl odejít. Do jeho osudu se promítnou hlasy pamětníků. Zde instalace vydrží do konce listopadu.