Jak budou v Novém Boru příští rok podporovat mladé sportovce a kulturu, kolik peněz bude moci město vydat z rozpočtu, aby sportovní a společenský život neskomíral? To se dozvíme až po dokončení rozpočtu na příští rok. Zatím je jasné jediné: šetřit budou všude.

Tento úkol už pro letošní rok dostali všichni vedoucí odborů městského úřadu. Jak shrnul Jiří Anděl, vedoucí finančního odboru, úkolem bylo uspořit pět milionů. „Po prvním jednání se ukázaly úspory necelých osm milionů,“ uvedl. Jiří Anděl odhaduje propad daňových příjmů města na dvacet milionů korun. Počítá i s dalším výpadkem příjmů, a to za prodej majetku ve výši kolem osmi milionů.

Špatná finanční situace a příprava rozpočtu na příští rok svazuje zastupitelům ruce při projednávání některých plánovaných akcí. Rada města schválila v srpnu plán kulturních akcí na příští rok. „Když město nemá peníze, tak navrhuji zrušit ples města a pivobraní spojit s Mariánskou poutí,“ nastínil starosta Jindřich Mareš.

Přednost má veřejné osvětlení

Otakar Válek se zase pozastavil nad tím, že mají schvalovat padesát tisíc na oslavy Silvestra v roce 2010. „Jestli krize potrvá, bude ostuda, když dáme peníze na Silvestra a nebude na veřejné osvětlení,“ poznamenal.

K letošnímu novoborskému pivobraní se vrátil František Kuric: „V nákladech byly kupříkladu naúčtované mzdy obsluhujících. Ztrácím chuť takové věci schvalovat. Je hezké, že se tam lidi sejdou, ale proč to má platit město?“ tázal se s tím, že má pochybnosti, zda byly peníze vynaloženy účelně.

Zastupitelé k jednotlivým akcím žádné závěry nepřijali. „Nejprve musíme vědět, kolik peněz dostane Kultura s. r. o., a pak se můžeme bavit, na co,“ shrnul Petr Kaplánek.

Podobně dopadla i rozprava k financování sportu v Novém Boru. Granty se zabýval kontrolní výbor, který shrnul některá doporučení. „Navrhujeme, aby se příspěvek dával jen na děti a mládež a podle možností stanovit částku na osobu,“ uvedl Ladislav Džavík, vedoucí kontrolní skupiny.

Zpřísní pravidla grantů

Při přidělování grantů v Novém Boru zřejmě přitvrdí pravidla. Jedním z nich bude nejspíš zákaz placení osobního vybavení a pomůcek pro dospělé sportovce a změna smluv u jednorázových akcí, které se budou odlišovat od podpory celoroční činnosti.

Za nezbytné považuje kontrolní výbor zajištění chodu novoborských sportovišť , ale podle skutečných a prokazatelných nákladů.

Plánované akce:
Ples města – 80 tisíc
Ples seniorů – 20 tisíc
Masopust – 0
Velikonoce – rozsvěcení kříže na Skalce – 12 tisíc
Čarodějnice – 40 tisíc
Sklářské slavnosti – 150 tisíc
Mariánská pouť – 100 tisíc
Pivobraní – 0
Zahájení adventu, vánoční výzdoba města – 50 tisíc
Silvestr – 50 tisíc