V českolipské nemocnici vznikne nový zdroj tepla. Postaví jej skupina ČEZ ESCO. Pro nemocnici zajistí kompletní modernizaci energetického hospodaření za 90 milionů korun. Náklady bude druhé největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji splácet z úspor na energiích.

„V úsporných projektech pro nemocnice vidíme v Česku velký potenciál. Jejich zřizovatelé mohou ušetřit miliony korun třeba v modernizaci či decentralizaci tepla, protože technologie centrálního zásobování teplem instalované při výstavbě nemocnic jsou často zastaralé a neefektivní," říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Bez vlastní investice

Projekt v nemocnici v České Lípě, který ČEZ ESCO získalo v rámci veřejné soutěže, je připraven a realizován formou EPC, neboli energetické služby se zaručeným výsledkem. Minimální roční úspora ve výši 13,5 milionu korun je garantována na deset let.

Součástí smlouvy je i zajištění financování ze strany EVČ. To znamená, že českolipská nemocnice nemusí dát na investici ani korunu ze svého a provedená opatření se splácejí z dosažených úspor. Návratnost investice je necelých 7 let.

„Forma EPC je pro nás extrémně výhodná, protože sehnat vlastní zdroje na investici v řádech desítek milionů korun by bylo pro nemocnici velmi těžké. Původně jsme plánovali obměnu kotelny, pak jsme s tím ale rovnou začali řešit i možnosti dalších technologií, které nám přinesou mnohem větší efektivitu v různých provozech," říká generální ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Nový zdroj tepla nemocnice nutně potřebuje, protože letos končí smlouva s dodavatelem a o jejím prodloužení Liberecký kraj jako vlastník neuvažuje. „Chceme vlastní zdroj, který by nemocnici i pacientům zajistil větší komfort a úsporu nákladů," řekl již dříve ČTK náměstek hejtmana Marek Pieter.

V rámci uzavření smlouvy bude mimo jiné kompletně modernizováno vytápění areálu, včetně ohřevu teplé vody. Bude vybudován nový teplovodní tepelný zdroj a renovovány předávací stanice tepla, zřízen nový centrální dispečink, modernizována vzduchotechnika a instalována rekuperace tepla.

Nemocnice tak zásluhou tohoto projektu ušetří polovinu stávajících nákladů na teplo. Provedena budou i opatření omezující neúčelnou spotřebu vody.

Úspory budou monitorovány stovkami čidel v celém areálu. Čidla změří nejen teplotu, ale v některých případech i hodnoty vlhkosti a koncentrace CO2 pro optimální řízení ventilace.

V interiéru i venkovním areálu dále proběhne renovace osvětlení a osazení prostor LED svítidly.

„Instalace ledkových svítidel nám umožní nemocnici rozsvítit za třetinové náklady na elektřinu," říká technický a provozní ředitel Ivan Garaj.

Jídlo bude rychleji

Zrychlí se také příprava jídel v kuchyni. Například parní kotle budou nahrazeny multifunkčními elektrickými pánvemi, které jsou mnohem efektivnější a schopné připravit za stejný čas větší množství jídla. Dojde také k optimalizaci používání spotřebičů podle toho, kolik a jakých jídel je připravováno.

ČEZ ESCO v areálu také instaluje kogenerační jednotku s účinností přibližně 93 %, která nemocnici pomůže s dodávkami elektřiny a tepla zejména v období špiček a sníží platby za nakupovanou energii.

S dokončením investiční fáze projektu se počítá po provedení komplexních zkoušek ještě letos, pak bude ČEZ ESCO fungování úspor během doby návratnosti monitorovat.