Lékaře nebo lékařku na ARO, dětské oddělení, neurologa, anesteziologa nebo chirurga. Nejen tyto pozice inzeruje českolipská nemocnice s poliklinikou (NsP) na portálu místního úřadu práce. Jednou z cest, která nemocnicím umožňovala průběžně plnit prázdná místa, byl takzvaný Projekt Ukrajina. Po jednání s představiteli oborových komor ho ministerstvo zdravotnictví na konci dubna zastavilo.

„V současné době máme v nemocnici více než sto doktorů, deset z nich je z Ukrajiny,“ uvádí mluvčí NsP Kateřina Amrichová s tím, že dalších deset lékařů měli v tomto projektu „rozpracovaných“.

Projekt umožňoval ukrajinským zdravotníkům rychlejší zacházení při přijímání a vyřizování jejich žádostí o zaměstnanecké, respektive modré karty na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině. „Mohli také začít pod odborným dohledem pracovat ještě před složením aprobační zkoušky,“ upřesňuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Ona zkouška se skládá v českém jazyce a kromě těchto schopností prověřuje i oborové znalosti. Od nynějška pro ně budou opět platit stejná pravidla jako pro pracovníky z ostatních „třetích“ zemí, tedy těch mimo EU.

Projekt Ukrajina byl původně určený spíše pro průmysl. Vznikl na ministerstvu průmyslu a obchodu doslova pro „vysoce kvalifikované zaměstnance v oblasti výroby a služeb“. V roce 2016 jej vláda rozšířila i pro zdravotnictví. Začátkem tohoto roku se proti němu postavili tři šéfové oborových komor.

Podle nich jde o hazard se životy pacientů. „Nebezpečí vyplývající z přílivu neprověřených pracovníků nemůže být převáženo zájmem na usnadnění obsazování volných pracovních míst. Komory proto žádají ministerstvo zdravotnictví, aby s okamžitou platností část projektu týkající se zdravotnických pracovníků pozastavilo,“ napsali ve společném dopise prezidenti Milan Kubek z České lékařské komory, Roman Šmucler za stomatology a Lubomír Chudoba za lékárníky.

„Představitelé oborových komor měli k projektu výhrady, které jsme nemohli nevidět. Po jednání s úřadem vlády a premiérem jsme ten projekt ukončili. Jsme otevření nějaký podobný znovu podpořit,“ podotýká mluvčí ministerstva zdravotnictví s tím, že vše bude záviset na dalších jednáních s komorami.

„Šest našich lékařů už je takříkajíc na cestě. Ti tím projektem ještě projdou. Ostatní čtyři si už budou muset veškerou administrativu vyřídit sami,“ říká personální ředitelka NsP Pavlína Simmerová. Projekt prý vnímali jako snazší cestu, jak k nim lékaře dostat. „Českolipskou nemocnici to nijak zásadně neohrozí, v našem případě se jedná jen o čtyři lékaře,“ dodává. S projektem byly nemocnice spokojené.

„Myslím si, že kdyby měly nějaké stížnosti pacientů, tak si tam Ukrajince nevezmou. Je to konec konců na zodpovědnost poskytovatele,“ dodává Štěpanyová.