Petiční archy s více než 2400 podpisy předala zastupitelům novoborská občanka Eliška Raymanová.

„Léčebnu dlouhodobě nemocných bychom chtěli v našem městě zachovat. Pokud to nebude možné, máme zájem na tom, aby objekt nadále sloužil občanům z celého mikroregionu Novoborsko,“ zopakovala místostarostka Nového Boru Stanislava Silná.

„Byla vytvořena i pracovní skupina, která se podílí na zpracování projektu alternativního využití LDN, například poskytování sociálních služeb.“ Projekt musí být v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a také s Komunitním plánem sociálních služeb Novoborska.

„Provoz zařízení by měl být takový, abychom dosáhli na finanční podporu z ministerstva práce a sociálních věcí a služba by měla být pro město ekonomicky únosná. To znamená, že by mohla být poskytovaná například klientům, kteří pobírají od státu vyšší příspěvek na péči,“ dodal na vysvětlenou starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Na zasedání krajského zastupitelstva přislíbil krajský radní Pavel Petráček pověřený vedením resortu sociálních věcí a menšin, že přijede 16. března do Nového Boru a zúčastní se dalšího jednání ohledně léčebny dlouhodobě nemocných.

Helena Plicková