V pomyslném klání měst a obcí o Zlatou popelnici, kdy se posuzuje především způsob a množství vytříděného odpadu, skončil Nový Bor na druhém místě.
„Prvenství Novému Boru uniklo, ale jen o kousek. Na první Jablonec nad Jizerou nám chybělo pár bodů, “ sdělil Petr Škop, vedoucí oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu. Podle něho je pak i pomyslné stříbro velkým úspěchem.

V soutěži Zlatá popelnice se mimo jiné posuzuje, kolik kilogramů vytříděného odpadu připadá na jednoho obyvatele města. „V Novém Boru každý občan, a to včetně nemluvňat, vytřídil v roce 2010 na čtyřiačtyřicet kilogramů PET lahví, skla, papíru a tetrapakových obalů,“ popsal Petr Škop. Zároveň dodal, že ocenění dostalo město také za systém a dostupnost kontejnerů na tříděný odpad.

„V Novém Boru, Pihelu, Janově a Dukovanech je celkem šedesát osm stanovišť, kde jsou barevné nádoby na tříděný odpad umístěny, jsou tak dostupné pro všechny obyvatele,“ upřesnil Petr Škop, vedoucí oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu. Ten také vyjádřil přesvědčení, že v příštím roce má Nový Bor šanci v soutěži opět uspět.

„Věřím, že máme na to, abychom v dalším ročníku zvítězili. Lidé stále častěji využívají možnosti odpad třídit. Pochopili, že to má opravdu smysl. Za to občanům našeho města patří velký dík,“ uzavřel Pavel Škop.

Další úspěch zaznamenali občané Pertoltic pod Ralskem. Ti se díky množství vytříděného odpadu a posunu v tabulce stali Skokanem roku.

V roce 2010 obyvatelé Libereckého kraje průměrně vytřídili 39,9 kg na obyvatele za rok, z toho 22,8 kg papíru, 6,2 kg plastů 9,3 kg skla 0,5kg NK. „Opět tedy patříme k nejlepším v rámci celé České republiky,“ zhodnotil krajský radní Jaroslav Podzimek a připomněl, že projekt se koná ve spolupráci Libereckého kraje a obalové společnosti EKO-KOM již šestým rokem.

Vítězové – obec Bedřichov a město Jablonec nad Jizerou - obdrželi poukázku v hodnotě padesát tisíc korun na venkovní herní prvky na dětská hřiště, která budou za odměnu sloužit obyvatelům města i obce.

Ocenění v rukou Pavla Škopa.
Skokanem roku jsou Pertoltice pod Ralskem.