Na opravu chodníků v ulicích Na Výsluní, Jabloňová a Jahodová čekají občané z novoborské lokality Nová Skalice už hodně dlouho. Výběrová komise vyhodnotila nabídky na zhotovitele díla, rada města doporučení schválila a město mělo připravené peníze. Dál se však už nic nedělo. „Zahájení rekonstrukce teď visí jen na podpisu z Crystalexu,“ tvrdil v červenci loňského roku starosta Nového Boru Jindřich Mareš.

Ten vysvětloval, že část pozemků, jimiž chodníky procházejí, není majetkem města, ale patří akciové společnosti Crystalex. „Jednání probíhají, dohodli jsme se na ceně, pozemky odkoupíme za zhruba necelých půl milionu korun. Jakmile budou zapsané do katastru nemovitostí jako majetek města, můžou se zaměstnanci Ingstavu pustit do práce. Kdy oprava začne, je opravdu administrativní záležitostí,“ pokračoval Jindřich Mareš.

Uplynul rok. Od loňského září je Crystalex v insolvenčním řízení kvůli nedostatku provozního kapitálu. Peníze vyčleněné na opravy chodníků použili Novoborští na jiné účely a chodníky v Nové Skalici zůstávají vysypané štěrkem. Jak dlouho se tedy administrativní záležitost povleče? „Odkoupení parcel nám nyní nabídla insolvenční správkyně Marcela Marešová. Požadovala, abychom nechali zpracovat znalecké posudky na ocenění nemovitostí, které město požaduje,“ sdělil místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman.

Podle znaleckého posudku zpracovaného odborem správy majetku mají komunikace několikanásobně vyšší hodnotu, než za jakou bylo jejich odkoupení před dvěmi lety schváleno. „Tato částka by měla být znovu akceptována,“ upozornil místostarosta Stanislav Valdman.

Rada města doporučí zastupitelstvu, aby město trvalo na ceně, která byla původně dohodnuta s Crystalexem, to znamená půl milionu korun. Místostarosta zdůvodnil cenu nejen vysokými náklady na rekonstrukci. „Je zde také oprávněný předpoklad, že o chodníky nikdo jiný neprojeví zájem,“ podotkl Stanislav Valdman.

„Insolventní správkyně návrh rady akceptovala. Jestliže budou souhlasit zastupitelé, mohli bychom na koupi parcel v ulicích Na Výsluní, Jabloňová, Jahodová Višňová a Meruňková použít část peněz z přebytku hospodaření loňského roku.“