Neodkladné záležitosti si tedy budou moci lidé přijít vyřídit v úterý 27. října od 12:00 do 17:00 hodin. I tak úřad občany žádá, aby upřednostňovali písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné.

V případě nezbytných návštěv je nutné, aby příchozí respektovali pokyny městských strážníků, kteří vstup do úřadu řídí. Všem příchozím také měří bezkontaktním teploměrem teplotu. Osobám, které budou mít zvýšenou teplotu, jsou v karanténě či nebudou mít chráněné dýchací cesty (rouška, respirátor, šátek), nebude vstup umožněn.

Pro telefonický či emailový kontakt jsou veřejnosti k dispozici tyto kontaktní údaje:
podatelna úřadu: +420 487 712 311, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz
sekretariát starosty města: +420 487 712 314, e-mail: pfafalova@novy-bor.cz
Na webových stránkách města www.novy-bor.cz jsou pak uvedené kontakty přímo na jednotlivé pracovníky.