Nový starosta poděkoval svému předchůdci. „Budu prosazovat politiku otevřenou pro občany Nového Boru a hospodárné vedení rozpočtu,“ řekl Jaromír Dvořák těsně po svém zvolení.

Na místostarostu byli navrženi Stanislav Valdman (ČSSD) a Stanislava Silná (SNK ED – Nový NB). V tajné volbě získala Stanislava Silná třináct hlasů.

Poté zastupitelé rozhodli, že i o dalších členech rady města budou hlasovat tajnou volbou, což jednání značně prodloužilo. V radě města zasednou kromě starosty a místostarostky také Viktor Novotný, Boris Rýdl, Eva Hladká, Zora Šepsová a Ladislav Džavík.

Novoborští zastupitelé se rozhodli, že pozmění jednací řád. Od nynějška budou jednání začínat o půl hodiny dříve, tedy v 16.30 hodin. Jednacím dnem zůstává středa.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JSME SLEDOVALI ON-LINE - ZDE!

V pondělí ve večerních hodinách tedy rozhodli nově zvolení zastupitelé o radikálních změnách na radnici. Bývalý starosta i místostarosta se do vedení nedostali, naopak tam budou jiné tváře. Stejně tak v sedmičlenné radě města nezůstal kámen na kameni.

Jednání proběhlo až překvapivě klidně. Mezi početným publikem se nevyskytovaly ani transparenty ani cedule. Lidé, kteří přišli, se skutečně zajímali o budoucnost svého města. Po zvolení starosty se však někteří nezdrželi překvapených reakcí. Řada z nich vydržela až do samého konce.

Jaromír Dvořák: Čeká nás rozpočet

Co bude první věc, na kterou se v nejbližší době zaměříte?
V první fázi nás čekají jednání o rozpočtu města. Chceme, aby byl vyrovnaný.
Jaké máte priority pro příští čtyři roky?
Dokončit rozběhnuté investice, konkrétně muzeum, kanalizaci Janova. Rádi bychom prosadili rozumnou rekonstrukci náměstí a Kalinovy ulice, se kterou se také již začalo.
Ä jedním z důležitých úkolů bude získávání dotačních titulů, ať už od kraje nebo z Evropské unie.
Jaké máte pocity, bylo pro vás zvolení překvapením?
Mám pocit zodpovědnosti, čeká nás hodně práce. A do určité míry pro mě bylo překvapením zvolen

Stanislava Silná: Mám starost o běžné věci, s nimiž se lidé denně setkávají

Co bude první věc, která vás nyní čeká?
Musíme se seznámit s tím, jak budeme hospodařit. Připravíme pracovní setkání zastupitelů, protože je jich tu hodně nových.
Jaké máte priority pro příští čtyři roky?
Nebudeme prosazovat žádné megalomanské cíle, ale budeme se starat o chodníky, ulice. Chceme hledat řešení nezaměstnanosti, kupříkladu prosazením příspěvku na dopravu. Budeme řešit běžné věci, které lidé dennodenně pociťují.