V ulici Na Výsluní se nachází vodovodní řad z polyetylenu z roku 1970. Potrubí je z nekvalitního materiálu, který způsobuje četné poruchy. Dále je zde úsek vodovodu z PVC z roku 1976, který je rovněž velmi poruchový, často praská.

V ulici Ke Koupališti je vodovod z polyetylenu také z roku 1970, kde často rovněž zasahují pracovníci SVS. Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s městem a společností ČEZ, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 533,61 metru. Společnost ČEZ bude provádět rekonstrukci kabelů a jejich umístění do místních chodníků, město Nový Bor následně provede obnovu povrchů.

Ilustrační foto
Vodovod a kanalizace se v Chrastavě dočká obnovy

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště poslední červnový týden. Následně byly vytyčeny inženýrské sítě, potřebná povolení včetně podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do letošního 30. září.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku, a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: mapa.dopravniinfo.cz.