Ústecký kraj již dokončil výměnu nefunkčních čidel a v těchto dnech spouští novou síť hlásičů, včetně webových stránek a systému varovných hlášení příslušným obcím v případě, že dojde k náhlému zvýšení vodního stavu. Nový web je veřejně dostupný na adrese voda.portabo.cz.

K dispozici jsou informace o stavu jednotlivých hlásičů a především o aktuálním stupni povodňové aktivity na konkrétním vodním toku.

Nové hlásiče komunikují prostřednictvím sítí tzv. Internetu věcí. Technické zázemí celému systému poskytuje datová platforma PORTABO. Jde je soubor nástrojů, který má za úkol umožnit sběr dat z různých zdrojů, zpracování těchto dat, jejich analýzu a interpretaci v podobě vizuálně atraktivních webových prezentací. V brzké době bude v PORTABU dostupný i katalog otevřených dat, který poslouží studentům či datovým analytikům.

PORTABO si dává za cíl být jednotnou platformou pro všechny subjekty veřejné správy na území Ústeckého kraje. Má jim umožnit a pomoci začít pracovat s vlastními daty, aniž by si každý z nich musel budovat či pořizovat vlastní řešení. V prostředí datové platformy PORTABO se již začínají realizovat první projekty. Vedle právě spuštěného systému povodňových hlásičů kraj se připravují projekty z oblasti dopravy, energetického managementu nebo životního prostředí.

PORTABO od počátku staví na otevřených technologiích, čímž by měla být zajištěna schopnost růstu s přibývajícími projekty a možnost změny jednotlivých nástrojů dle potřeb.

Mezi zakládající členy datové platformy PORTABO patří Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České vysoké učení technické v Praze a města Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice. PORTABO je však otevřené dalším partnerům a již nyní probíhají jednání o zapojení dalších měst. V poradenské roli, jak datovou platformu budovat, je pak pro Ústecký kraj společnost Operátor ICT, která provozuje podobné řešení pro město Praha. Komerční prezentace