S útoky, a to nejen slovními, ale stále častěji i těmi fyzickými, se setkávají pracovníci českolipské nemocnice. Před časem více než stovka pracovníků absolvovala kurzy sebeobrany, nyní mají k dispozici další formu ochrany. Prostřednictvím tzv. panic tlačítek si v případě ohrožení přivolají pomoc jak zaměstnanci, tak pacienti.

NA KAŽDÉM ODDĚLENÍ

„Nejvíce ohroženou skupinou zdravotníků, která se v praxi potýká s agresivními pacienty, návštěvníky, je ošetřovatelský personál,“ vysvětlila ředitelka pro ošetřovatelskou péči Dana Šperlíková. Právě tyto pracovníky by měl nový systém primárně chránit.

Nová bezpečnostní tlačítka nechala Nemocnice s poliklinikou v České Lípě (NsP) nainstalovat na všech odděleních, lůžkových i nelůžkových, v ambulancích, na chodbách a dalších frekventovaných místech. Stisknutí dá signál pultu centrální ochrany a na místo okamžitě vyjede bezpečnostní agentura nemocnice. V areálu by měla být maximálně do pěti minut.

K ZAVĚŠENÍ NA KRK

„Tato panic tlačítka jsou pak pro zdravotníky k dispozici v několik provedeních,“ vysvětlil dále technický ředitel nemocnice Jan Mencl.

Tlačítka jsou buď umístěna napevno, případně jsou mobilní ve tvaru náramku nebo dálkového ovladače, který lze upevnit na šňůrku na krk či na klíče. „Každé oddělení nemocnice si tak mohlo dle svých specifických požadavků volbu tlačítek přizpůsobit,“ doplnila Kateřina Amrichová z oddělení marketingu a strategie NsP.

Po nemocnici je umístěno celkem 100 kusů speciálních vypínačů, 60 pevných a 40 mobilních. „Trvale chránit naše zdravotníky, ale také pacienty a návštěvníky máme stále jako jeden ze stěžejních úkolů,“ shrnul generální ředitel českolipské nemocnice Pavel Marek.