Signatáři petice upozorňují, že zdejší barokní sakrální památka je jednou z nejvýznamnějších v regionu. „Přístup vlastníka ke kostelu je často v rozporu s mimořádnou památkovou, architektonickou a kulturní hodnotou areálu. Příkladem může být osazení umyvadla a okachlíkování stěny v sakristii či použití nevhodné plastové imitace osvětlení mezi kostelem a zvonicí,“ zdůvodňují podepsaní lidé svůj nesouhlas.

Podle nich takový postup znehodnocuje tak významnou stavbu, kterou se Prysk pyšní, a ta zároveň ztrácí i svou autentičnost. „Naším přáním by bylo, aby Marcel Hrubý přehodnotil dosavadní způsob rekonstrukce a k této cenné památce přistupoval s větší pokorou a úctou,“ požadují lidé.

Starosta a sdružení nesouhlasí

Petici naopak nepodpořili například starosta Prysku Jan Sviták nebo Radek Timoftej a Lukáš Ondráček ze Sdružení na záchranu kostela sv. Petra a Pavla o.s. Ti společně vydali prohlášení, v němž podporují správce farnosti Marcela Hrubého a práce při obnově kostela.

„Nemyslíme si, že rekonstrukce probíhá závadně. Pokud došlo k pochybením, tak byla s Národním památkovým ústavem řešena,“ píší. Zároveň s tím zdůrazňují, že oprava kostela je věcí, která vyžaduje nejen znalosti historické a stavební, ale také je třeba důkladně znát samotný objekt a v neposlední řadě mít představu o finančních možnostech ke krytí projektu. A právě Marcel Hrubý disponuje komplexní znalostí daného problému.

Obnova kostela se může zastavit

„Současný správce farnosti má za sebou několik úspěšných rekonstrukcí kostelů v regionu. Kromě praktických zkušeností disponuje i důležitou sítí dobrovolných spolupracovníků. Od samého počátku jsme v něm spatřovali naději, že by i díky jeho osobě, mohla oprava dospět do zdárného konce,“ doplňují.

Jak starosta tak zástupci občanského sdružení se obávají, že jediným výsledkem petice bude zastavení obnovy kostela. „Může dojít k zpřetrhání stávajících dotačních toků. Navíc vzhledem k současné atmosféře bychom se ani nedivili, kdyby Marcel Hrubý ztratil chuť ve svých aktivitách pokračovat,“ míní a dodávají, že tak petice měla být až krajním řešením problémů a rozhodně jí mělo předcházet projednání připomínek se samotný Marcelem Hrubým.