Na výstavbu nové silnice takřka odnikud nikam by mohlo v Ralsku padnout čtrnáct milionů ze státní dotace. Ta se v lepším případě přes městskou kasu jen přelije. Povinnou spoluúčast ve výši 3,5 milionů korun chtějí soukromí investoři, kteří se na město obrátili, aby jim dělalo prostředníka, vykompenzovat nákupem nepotřebných pozemků.

S jejich nabídkou souhlasilo většinovými hlasy osm zastupitelů, kteří posvětili podání žádosti o dotaci bez předchozí smlouvy s podnikatelskými subjekty. Mezi nimi je mimo jiné 3L real a.s. nebo Lothario a.s., hlavní sponzor územního plánu Ralska. S nimi je personálně spjatý bývalý senátor a krajský zastupitel za US DEU Stanislav Ludvík. Obě společnosti vlastní v Ralsku desítky hektarů pozemků.

V nich působí rovněž Vladimír Grösser, který oficiálně přišel s tím, aby Ralsko žádalo o státní miliony na výstavbu silnice k neobydleným osmi panelovým domům na Ploužnici. Ty před třemi lety koupila za 7,5 milionů korun AQM s.r.o. z Bohumína.

Tehdy její projektový manažer Vladimír Grösser sliboval, že z nich vykřešou městečko v zeleni, rezidenční bydlení pro střední vrstvy. Zastupitelé paneláky prodali a výhodnou cenu spojili s řadou podmínek, k nimž se firma zavázala.

Žádné záruky

Od té doby se opravovalo minimálně, na podmínky se zapomnělo. Živo v panelácích začalo být teprve nedávno. V návaznosti na to se Grösser objevil nyní na zastupitelstvu. Aby mohli paneláky opravdu zrevitalizovat, potřebují sítě a silnici. „Dotace na rekonstrukce komunikací v bývalých vojenských újezdech poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj pouze obcím,“ argumentoval Grösser.

Václav Bilický (KSČM) upozornil, že AQM s.r.o. dosud nesplnila podmínky města, k nimž se zavázala při koupi panelových domů. „Nemáme žádnou záruku, že tomu tak bude nyní, když za ně požádáme o dotaci. Může se klidně stát, že milionovou spoluúčast nakonec zaplatíme my a oni budou mít silnici,“ namítal Bilický.

Smlouva je zbytečná

V souvislosti s tím Miloš Tita (nez.) chtěl, aby město uzavřelo s podnikatelskými subjekty smluvní vztah, aby bylo chráněné. To odmítl starosta Miroslav Králík (ČSSD) s tím, že to je zbytečné a žádostí o dotaci se město k ničemu nezavazuje. „Smlouva bude stačit, až pokud dotaci dostaneme. Když se pak nedohodneme, můžeme ji odmítnout,“ reagoval Králík.

S kým ale bude jednat v případě přiklepnutí dotace, je nejasné. Vladimír Grösser podle svých slov má zplnomocnění vystupovat jako projektový manažer AQM s.r.o. Ale nezastupuje jen tuto společnost. „O poskytnutí státní dotace jsem s obcí jednal jako majoritní akcionář Slaten s.r.o., která nyní na Ploužnici vlastní tři panelové domy z původních osmi,“ odpověděl písemně na dotaz Deníku Vladimír Grösser.

Stejně tak je akcionářem a jednatelem v 3L real a.s. a majetkový podíl má rovněž v Lothariu. To přispívá 1,5 milionem korun na územní plán Ralska, jako bonus za stavbu obří fotovoltaické elektrárny v Kuřívodech, která ani po více než roce nestojí. Lothario rovněž nad rámec věnovalo Ralsku před časem 50 tisíc na právě zpracovávaný strategický plán města, který si po několika měsíčních dohadech prosadil starosta Králík.

Nepotřebné pozemky?

Obě společnosti disponují v Ralsku několika desítkami hektarů pozemků. A právě pozemky by měly nahradit městu jeho 3,5milionovou spoluúčast, pokud mu stát přizná dotaci na silnici v Ploužnici. „Aby bylo možné a právně čisté poskytnout obci spoluúčast, rádi po jejich zralé úvaze cokoliv pro ně i pro nás nepotřebného nakoupíme,“ vysvětlil způsob kompenzace Grösser.

Co z toho plyne? Představme si, že konkrétní vlastník má v Ralsku několik tisíc metrů čtverečních pozemků. V současnosti jsou to lesy nebo zemědělská půda. Ty se ale jednoduchým škrtnutím pera změní na stavební a jejich hodnota několikanásobně vzroste.

Není bez zajímavosti, že na tvorbě strategického plánu, ale zejména územního plánu, který je velmi důležitým dokumentem pro každou obec, se nejen finančně podílí zástupce Lotharia a.s. Ten je také součástí takzvané pracovní komise, jež dává dohromady budoucí obraz Ralska.

Je logické, aby se s rekonstrukcí domů začalo u nás

Na dotazy Deníku odpovídá Vladimír Grösser ze společností Slaten s.r.o., 3L real a.s. a Lothario a.s.

Ralsko - Na stavbu nové silnice k panelovým domům na Ploužnici by mělo město Ralsko žádat o 14milionovou dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. Na žádost zástupce hned několika soukromých subjektů Vladimíra Grössera. Ten odpovídal na dotazy Deníku.

Na zastupitelstvu Ralska od vás vzešla žádost, aby si město vzalo státní dotaci. Koho zastupujete a z jakého titulu zastupujete? Popřípadě čím jménem jste žádal?

Dotace na rekonstrukce komunikací a infrastruktury v bývalých vojenských újezdech je státem prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj bohužel poskytována jen obcím a ne právnickým osobám. To je jasný a ověřitelný fakt. Má li být jakákoliv dotace pro tyto účely čerpána, musí o ni požádat pouze obec. Já jsem rozhodnutím zastupitelstva z 09/2009 jako zplnomocněný zástupce obchodní společnosti AQM s.r.o. o toto požádal bez znalosti tohoto nařízení. Snažil jsem se na základě tohoto dokumentu v procesování žádosti i jejím vyřizování v tomto roce pokračovat. Na základě právní analýzy a dotazu na ministerstvo je tato cesta naprosto neprůchodná.

Jinak další části nabídky, jako je úhrada projektové dokumentace, pro tyto účely trvají. V AQM s.r.o jsem dlouhodobě zaměstnán jako projektový manažer. Jednám na základě platných zplnomocnění. Ve společnosti Lothario a.s. jsem kromě jiného také akcionářem. Dále jsem akcionářem ve společnosti 3L real a.s., tuto společnost zastupuji a za tuto společnost aktivně téměř výhradně také jednám. Podíl těchto společností na držbách nemovitého majetku v rámci správního území obce Ralsko a podíl společnosti Lothario a.s. na úhradách za změnu územního plánu a tvorbě nového územního plánu Ralska je znám. O poskytnutí výše zmíněné státní dotace jsem s obcí jednal jako majoritní akcionář společnosti Slaten s.r.o., která vlastní tři domy z celkových osmi, které na Ploužnici stojí. Zápis do obchodního rejstříku bude, pakliže již není, proveden v nejbližších dnech. Notářský zápis o těchto skutečnostech včetně smlouvy o převodu obchodního podílu je u mě k nahlédnutí.

Zastupitelům jste přislíbil, že 25% spoluúčast města při dotaci budete kompenzovat poměrnou částí pozemků. Cituji: „Máme tady 73 hektarů pozemků.“ Podle katastru nevlastní například AQM s.r.o. v Ralsku žádné pozemky, pouze zmíněné panelové domy. Jaké pozemky jste tedy měl na mysli a v čím vlastnictví?

Protože vše souvisí se vším, podnikám stále se stejnou skupinou osob a to ve všech společnostech i ve všech oblastech, kterých se nějak dotýkáme. Proto legitimně nabízím kompenzace jménem všech výše popsaných společností. Konkrétně více jak 73 ha na k. ú. Kuřívody vlastní pozemkovou parcelou ,,Selská vrcha“ společnost 3L real a.s. Společnost Lothario a.s. má velké pozemkové majetky v k. ú. Jabloneček. Pro to, aby bylo možno ,,právně čistě“ poskytnout obci ,,onu spoluúčast“ nebo-li equitu projektu, nechceme jim nic prodávat. Naopak rádi po jejich zralé úvaze cokoliv pro ně i pro nás nepotřebného nakoupíme. Například 1000 m² jakéhokoliv pozemku za částku ve výši oněch nutných 25 %. Proč je tomu tak? No prostě proto, že od počátku víme a čekáme, že místní klika zpátečníků bude napadat pro pořádek vše, tím spíše, jak jste jistě ze záznamu slyšela: ,,Nebudou žádnou formou ani dotační přispívat na tvorbu soukromých projektů.“ Jestli je lepší udržovat současný stav a vzhled sídliště na Ploužnici nebo se snažit s tím něco dělat, nechám na vás.

Na zastupitelstvu se tříštila vaše žádost o dotaci s představou starosty Miroslava Králíka. Ten argumentoval, že za dotaci by měly být silnice nejen u panelových domů vlastněných AQM s.r.o. Oproti tomu jste vy tvrdil, že se týká pouze panelových domů 39 a 40. Můžete mi tedy upřesnit, jaká je vaše představa v případě, že město získá dotaci?

Co se týká zákonného postupu, byl přístup pana starosty ten správný. Konstatoval, že podat žádost může jen obec. Mimo to se obec již o dotaci snaží a to u domů ,,BANKS“ na Ploužnici. O tom jsme nevěděli. Protože nelze v jednom roce o dotaci z tohoto programu požádat dvakrát, snažíme se o koordinaci postupu. Kromě toho se snažíme nějakou formou přispět již nyní při předprojednávání na ministerstvu pro místní rozvoj. Já jsem nic netvrdil. Původní rozhodnutí zastupitelstva z roku 2009 s mým pověřením bylo skutečně směřováno k domům 39 a 40, vyplývalo to z tehdejšího plánu rekonstrukcí. V současné době byla započata rekonstrukce dvou domů v majetku společnosti Slaten s.r.o. Proto je logické, aby se s rekonstrukcí komunikací začalo právě tam.