Nový rybník s názvem U Srubu oživil krajinu bývalého vojenského prostoru Ralsko. Nová malá vodní plocha v oboře Židlov, jejíž vybudování stálo bezmála dva miliony korun, je jednou z investic z programu zadržování vody v krajině s názvem Živá voda VLS. Státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS) do něj plánuje v rámci šesti lesních lokalit, které v Česku spravuje, investovat bezmála 100 milionů korun.

Na území ve správě divize VLS v Mimoni by tak v nejbližších měsících měly být za 7,5 milionu korun obnoveny další tři vodní nádrže a rybníčky. K tomu Vojenské lesy a statky plánují výstavbu celé řady malých vodních tůní a nádržek.

Investice v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá míří do drobných vodních staveb s maximální rozlohou do dvou hektarů. „Smyslem těchto investic není chov ryb, primárně nám jde o zvýšení biodiverzity území, tedy druhové rozmanitosti přírody v dané lokalitě, a optimalizaci vodního režimu v krajině," vysvětli ředitel mimoňské divize VLS Roman Vohradský.

Obnova krajiny

Většinou se jedná o obnovu rybníčků a nádrží, které byly kdysi součástí krajiny, před desítkami let však zanikly. Za tři a půl milionu korun plánují lesníci z Ralska stavbu rybníku Novodvorský V. na vodní kaskádě na Svébořickém potoce u Mimoně, bezmála čtyři miliony korun půjdou do obnovy přírodních lesních nádrží Lutovník a Knížecí. Rekonstrukce by se měla dočkat také hráz s výpustním zařízením rybníku Držník na Hradčanské kaskádě.

Za tři a půl milionu korun plánují lesníci z Ralska stavbu rybníku Novodvorský V. na vodní kaskádě na Svébořickém potoce u Mimoně.

„Vlastně jde o rehabilitaci krajiny našich prarodičů. Investujeme hlavně do vodních děl, která historicky byla kdysi součástí naší lokality, měla v ekosystému svoji funkci, oživovala daný prostor o drobné obojživelníky a další živočichy, sloužila zvěři jako napajedla a udržovala v lokalitě život i v obdobích sucha. V zásadě se tak vracíme k moudrosti našich předků," doplnil ředitel Vohradský.

Peníze z EU

Státní podnik přitom počítá, že velkou část investic pokryje z dotací určených na zvýšení biodiverzity krajiny z evropských strukturálních fondů.

„U většiny těchto investic jsme podali, nebo podáme žádost, o dotační podporu z Operačního programu Životní prostředí. Dotace by tak měla pokrýt až 70 procent nákladů," uvedl ekonomický náměstek VLS Zdeněk Mocek.

Další investice lesníci z Vojenských lesů a statků plánují do zcela drobných vodních staveb, které by v lesních lokalitách Ralska měly vyrůst. Půjde o drobné lesní nádrže a tůně.

„Jde o drobné investice, které však mají velký vliv na oživení přírody v dané mikro-lokalitě, v nejbližším okolí. Ve stadiu příprav máme desítky takových potenciálních projektů, které plánujeme s využitím evropských dotačních zdrojů realizovat," dodal Roman Vohradský.

Bezmála čtyři miliony korun půjdou do obnovy přírodních lesních nádrží Lutovník a Knížecí v Ralsku.