„Automaty nám spíše v globálu škodí, než přispívají. Na jednu stranu nám významně přispívají do rozpočtu města, na druhou stranu je berou našim obyvatelům. Někteří pak ani nemají na nájem a následně dluží městu,“ vysvětloval zastupitelům místostarosta Ralska Václav Bilický.

Milion korun ročně je podle slov Václava Bilického příjem města z výherních hracích automatů. „Vzhledem k počtu obyvatel a jejich složení se jedná o poměrně vysokou sumu,“ podotkl Václav Bilický a dodal, že výrazné omezení počtu výherních automatů je jedinou cestou, jak zabránit vyšší zadluženosti obyvatel vůči městu.

Podle vyhlášky, která vstoupí v platnost v polovině listopadu, musí vlastníci automatů respektovat stometrovou hranici od všech školských, kulturních a zdravotních zařízení či církví. Vymezená vzdálenost se vztahuje i na státní a městské úřady. To v praxi znamená, že například v Kuřívodech bude jediným místem, kde je schválen provoz automatů, pouze motorest u hlavní křižovatky. Oproti tomu v Ploužnici budou moci být výherní výherní hrací přístroje jen do té doby, než zde bude otevřena mateřská škola či alespoň jedna úřední místnost.

Počet videoterminálů ovlivnit nemohou

Zastupitelka Lenka Jůnová navrhla, zda by se omezení nemohlo týkat i motorestu v Kuřívodech. „Všichni teď budou chodit jenom sem, protože je v podstatě zbavíme konkurence,“ poukázala Lenka Jůnová. „Jeho vzdálenost je od městského úřadu tři metry za určenou hranicí. S tím nemůžeme prozatím nic udělat,“ odpověděl Václav Bilický.

Zastupitelé by rádi omezili i provozování videoterminálů. „Ty spravuje ministerstvo financí a my jejich počet prozatím nemůžeme nijak ovlivnit,“ podotkl Václav Bilický. Státní dozor Ministerstva financí vydal rozhodnutí, že od 1. července vydá povolení na videoterminály jen se souhlasem obcí.
Zkušenost s omezením výherních hracích přístrojů mají už v České Lípě.

„Jejich počet mírně klesl, v současné době evidujeme padesát pět těchto provozoven,“ upřesnila tisková mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová a zdůraznila, že při povolování provozoven s výherními hracími přístroji se vždy striktně řídí zákonem a dbají na to, aby se nevyskytovaly v sousedství škol, školních zařízení, církevních staveb, úřadů nebo budov sociálního charakteru.

Závislý rodič zanedbává rodinu. Ta strádá citově i materiálně, říká Miroslav Hudec, psycholog, Pedagogicko – psychologická poradna pro děti a mládež Česká Lípa

Mnozí odborníci varují, že občasná hra na automatech může velmi snadno přejít v závislost. Ta má pak velmi negativní dopad na běžný chod rodiny.
Jak se projevuje závislost v rodině?
Hrající rodič ochuzuje rodinu po materiální stránce. Peníze, které dává na hru, chybí na jídlo, nájem, školní pomůcky. Není žádnou výjimkou, že hráč se zadlužuje a s tím nastává kolotoč nesplacených pohledávek, které mohou končit až u soudu a nezřídka i nařízenou exekucí majetku.
Jak snášejí takovou situaci děti?
Rodič závislý na automatech je zanedbává. Nesdílí s nimi jejich každodenní zážitky, problémy a ani školní prospěch. Je to pro ně vedlejší věc, která jim nestojí za pozornost. To vše se zpětně odráží v atmosféře v rodině. Druhý z manželů je samozřejmě nespokojený se stávající situací, jsou časté hádky. Pokud se závislý partner nesnaží o nápravu, mnohdy dochází i k rozvodům, což logicky postihuje opět děti.
Může je chování závislého rodiče ovlivnit?
Obecně závislý rodič je velmi špatný vzor pro své děti. Ty sice zaregistrují, že se například o automatech mluví špatně. Žádné dítě ale nedokáže zavrhnout svého rodiče, protože dělá něco špatně. Pro ně zůstává stále vzorem. Může se pak tak rodit nový hráč na automatech.