Sčítání se týká všech lidí, kteří se o půlnoci z 25. na 26. března 2011 nacházejí na území České republiky, nebo mají na území ČR trvalý či povolený přechodný pobyt.

Z toho plyne, že by se jej měli zúčastnit i cizinci, kteří v ČR žijí, nebo zde v té době budou pobývat jako turisté. Podle zákona se musejí sečíst všichni obyvatelé včetně nezletilých dětí. Letos poprvé budou statistici ve spolupráci s azylovými domy a podobnými zařízeními sčítat také lidi bez domova.
Sčítání lidu, domů a bytů zajišťuje Český statistický úřad. Sčítacími komisaři budou zhruba z pětadevadesáti procent pracovníci České pošty.

Poradí na úřadě

Formuláře lidé obdrží v období od 7. do 15. března a vyplňovat je mohou až do 14. dubna. Sběr formulářů bude možný několika způsoby - buď prostřednictvím sčítacích komisařů, nebo elektronicky prostřednictvím chráněného formuláře on-line či prostřednictvím datové schránky.

Poprvé v historii se v letošním roce uskuteční sčítání obyvatel všech 27 členských států Evropské unie, což přinese srovnatelné údaje o EU a jejích členech. Na území České republikyse sčítání lidu koná pravidelně už od roku 1869. K 31. 12. v roce 2001, kdy proběhlo poslední sčítání lidu, žilo v okrese Česká Lípa 105 669 obyvatel.

Připomínáme, že na webových stránkách města Nový Bor je umístěn přímý odkaz na internetové stránky www.scitani.cz, kde mohou zájemci získat veškeré informace.