Tentokrát se ale nejedná o práci vandalů. To se jen šenovská radnice rozhodla upozornit příbuzné zesnulých, že opomněli zaplatit poplatek za pronájem hrobového místa. Netradiční způsob, jak se vypořádat s neplatiči, se však příliš nesetkal s pochopením u místních obyvatel.

„Je to nemorální, vždyť zneuctili hroby. Ale úředníkům asi úcta k mrtvým nic neříká,“ neskrývá své pobouření starší žena, jenž na místním hřbitově upravuje místo posledního odpočinku svého manžela na blížící se Dušičky.

„Za příbuzné, co včas nezaplatili, potrestalo město odpočívající mrtvé občany Kamenického Šenova. Problém je, že mrtví se bránit už nemohou,“ je rovněž pohoršený Václav Frömmel, předseda zdejšího občanského sdružení Na Výsluní.

„Zvolili jsme stejný postup jako v jiných městech. Už se nám tak přihlásila řada lidí a poplatek za hrobové místo uhradili. Ovšem v případě, že tak učiněno nebude, náhrobek odstraníme. Chceme předejít tomu, aby zanedbané hroby hyzdily náš hřbitov,“ obhajuje počínání města jeho starosta Ota Raiter.

Ten zároveň Deník odkázal na vedoucího správního odboru Městského úřadu v Kamenickém Šenově Břetislava Chlupa s tím, že podá podrobnější vysvětlení. „Celá akce doposud není ukončena, a proto nebudeme zatím poskytovat žádné informace,“ sděluje Břetislav Chlup po předchozí domluvě s tajemnicí úřadu Jiřinou Fridrichovou. „Ještě byste všechno pokazili,“ dodal.

Jinde upozorňují písemně

Je skutečně takové vymáhání poplatků za místa posledního odpočinku obvyklé? „Občany, kteří nezaplatili za pronájem hrobových míst, upozorňujeme písemnou formou,“ sděluje postup radnice v České Lípě její tisková mluvčí Kateřina Amrichová. „Město také spolupracuje s řadou advokátních kanceláří, které nám pomáhají vyhledávat příbuzné zesnulých.“

V případě, že se ani po delším pátrání nepodaří najít osoby blízké, tak zrušení náhrobku je úplně tou nejkrajnější variantou a v České Lípě k ní přistupují pouze ve velmi ojedinělých případech.

„Nehumánní projev některého z úředníků v označování neplatičů by se tak mohl třeba rozšířit na další sféry, například od popelnic až po nezaplacené domovní daně. Jako zlepšení navrhuji propříště použít fluoreskující barvu, aby označené náhrobky na Dušičky stylově svítily i ve tmě,“ doporučuje šenovským úředníkům na závěr Václav Frömmel.