„Je to vůbec první obsáhle zpracovaný plán, jež by měl posloužit jako vodítko, kam by se mohl v příštích čtyřech letech ubírat vývoj v Zákupech,“ předeslal Starosta Zákup Radek Lípa.

Plánované aktivity jsou rozdělené do sedmi základních skupin a komplexně řeší život ve městě od dopravy přes občanskou vybavenost, životní prostředí, kulturu, podpory podnikání až po památky

Na žebříčku priorit je výstavba severozápadního obchvatu, o který v Zákupech usilovali již v minulosti. „Je to alfa a omega dalšího rozvoje města. V současnosti nám přes centrum, které spadá do městské památkové zóny, projede kolem sto padesáti kamionů a nákladních aut denně. Se zvýšenou dopravou jsou lidé vystaveni hluku, prašnosti a riziku dopravních nehod,“ řekl Radek Lípa.

Jak dále vysvětlil, na realizaci obchvatu je závislá rekonstrukce náměstí nebo možné rozšíření průmyslové zóny a tím i podpora zaměstnanosti.
Na stavbu jsou ale zapotřebí stovky milionů korun. „Hledáme vhodné dotace. Mezitím pracujeme na projektové dokumentaci ke stavbě a máme již vykoupeno pětadevadesát procent pozemků,“ podotkl Lípa.

Kultura a bankomat

Mezi nápady nechybí ani ty, které zpříjemní život lidí v Zákupech. Počítá se mimo jiné s navýšením počtu míst v mateřské školce, úpravou dětských hřišť, sportovišť a vznikem nových, rekonstrukcí kulturních domů v Zákupech a Nových Zákupech nebo další modernizací koupaliště.

Do seznamu se dostalo i opětovného zřízení bankomatu, o nějž místní přišli předloni. V plánu je rovněž založení kulturního a informačního centra. Stranou nezůstala ani obnova a údržba historických nebo sakrálních památek. Zajímavostí je zpřístupnění sklepení města.

Naplánované aktivity významně přesahují možnosti čtyřicetimilionového rozpočtu. „Cílem je určit směr dlouhodobého vývoje města, ujasnit si, jaké máme priority, kde máme problémy a jak je můžeme řešit,“ podotkl Lípa.

První nástřel strategického plánu sestavilo vedení radnice s pracovníky zdejšího stavebního odboru. Přijít s nápadem ale mohou i sami obyvatelé a místní podnikatelé. „Chceme, aby vycházel z potřeb lidí, spolků a firem v Zákupech, a proto jejich konkrétní nápady postupně zařazujeme do plánu. Jeho finální verzi schválí zastupitelé,“ dodal Radek Lípa.