Seznámit obyvatele s konkrétními informacemi v záležitosti případného prodeje městských pozemků kraji, na kterých by posléze vyrostly domky pro handicapované, chtějí představitelé radnice v Zákupech. Postoj místních k celé záležitosti chtějí znát ještě před tím, než zastupitelé dojdou ke konečnému rozhodnutí.

Kraj před několika měsíci oslovil vedení města se žádostí, aby jim místní pozemky pro handicapované bezplatně převedli. S tím však zastupitelé nesouhlasili. O ceně pozemků se tak nyní mezi oběma stranami diskutuje.

„Radní pro sociální věci Petráček mi řekl, že maximální cena, kterou nám v současnosti mohou za parcely dát, je sto třicet pět korun za metr. My však pozemky prodáváme za čtyři sta korun za metr. Jeho nabídku jsem proto prozatím odmítl. Nadále si tak trváme na svém,“ řekl starosta Zákup Radek Lípa.

Budou žít mezi nimi

V nových domech by měly bydlet klientky Domova Sluneční dvůr z Jestřebí, které se účastní pilotního projektu transformace sociálních služeb v České republice. Ten má šlechetný cíl, zamýšlí pomoci klientům nejrůznějších sociálních zařízení začlenit se do normálního života.

Prakticky to znamená, že by postižení lidé měli opustit ústavní zařízení a žít mezi běžnou populací v domcích a bytech ve městech a obcích. To by jim mělo pomoci zejména naučit se větší samostatnosti.

Možná sleví

Projekt skýtá pro ty, kteří se do něj zapojí, řadu výhod. Kromě nových pracovních příležitostí pro obyvatele také přibudou místní samosprávě „dušičky navíc“, což přinese další peníze do městského rozpočtu. Největším zádrhelem, který zatím brání tomu, aby se do projektu zapojily také Zákupy, je tak cena pozemků.

„Jsme ochotní jít do kompromisu, co se ceny týče. Chci ale nejdříve vědět, kam až dokážou částku za pozemky dostat na kraji. Počkáme tedy s rozhodnutím na konečnou cifru,“ podotkl Radek Lípa.

Obavy ale mají představitelé města také z toho, jak budou na trvalou přítomnost handicapovaných klientů v Zákupech reagovat místní obyvatelé.

Chmurné myšlenky se snažil na listopadovém zasedání zastupitelstva rozehnat i ředitel Slunečního dvora Pavel Kos.

Chtějí názor lidí

„Naše klientky jsou mentálně postižené, všechny jsou však mobilní. Navíc žádná z nich není problémová. Některé ženy vyžadují čtyřiadvacetihodinovou pomoc od našich pracovníků, jiné nepřetržitou podporu nepotřebují,“ vysvětloval tehdy zastupitelům.

Přesto si ale představitelé města zjišťovali, jak vše probíhalo ve městech, které s transformací již zkušenost mají.

Své postřehy chtějí obyvatelům přednést na veřejné schůzce, která se uskuteční na konci února.