Půjčovat si budou muset příští rok v Zákupech, schválili totiž schodkový rozpočet. Deficit zhruba 2,5 milionu chtějí krýt především čerpáním kontokorentu. Ten stojí městskou kasu ročně zhruba 40 tisíc korun na úrocích.

Přesto zdejší zastupitelé věnovali na svém prosincovém zasedání při schvalování rozpočtu nejvíce času penězům pro místní spolky. Mezi ně nakonec v Zákupech rozdělí o 50 tisíc více. Příští rok se vedle toho chtějí věnovat zejména opravám silnic nebo ošetření dřevin v arboretu v areálu bývalé lesnické školy.

„V příštím roce budeme hospodařit se zhruba čtyřiceti miliony korun,“ řekl starosta Zákup Radek Lípa.

Investují do koupaliště

Mezi největší investice, které v Zákupech realizují v roce 2012, patří přeložka plynu a vybudování plynových přípojek u stavebních parcel pod Kamenickýcm vrchem. Na to padne z městské kasy více než 2,5 milionu korun. Přes milion korun potom spolkne například doplacení projektu obchvatu města. Hezčí by měl být most u kaple sv. Anny v centru města. Vedení města chce totiž nechat zrestaurovat sochy, které na něm dříve stály a vrátit je na původní místo. Zatraktivnění se také dočká místní koupaliště, kam přibudou chatičky pro návštěvníky nebo vodní šlapadla.

„V rozpočtu také samozřejmě máme částku pro městské příspěvkové organizace, jako je základní škola nebo domov důchodců,“ doplnil Radek Lípa.

Částka 65 tisíc korun, která byla v rozpočtu určená pro zákupské spolky, se zdála příliš nízká především zastupitelce Jiřině Fridrichové. Ta navrhla, aby se zvýšila o 50 tisíc korun. „Kulturních a společenských spolků je ve městě mnoho a nedostává se jim příliš velké podpory od vedení. Některá sdružení se nemají ani kde scházet a přitom se často a aktivně podílí na akcích města,“ argumentovala ve prospěch sdružení Jiřina Fridrichová.

Položky, které Fridrichová navrhla o 50 tisíc snížit a ušetřené peníze přiřknout místním spolkům, byly celkem dvě. Nejprve chtěla vzít peníze z kolonky pro pořádání veřejných akcí.

Když její návrh neprošel, přišla Fridrichová s tím, aby se peníze pro spolky vzaly z příspěvku pro sportovce, který se v rozpočtu na příští rok pohybuje okolo tří set tisíc korun. Poukázala na fakt, že tělovýchovným spolkům jde z městského rozpočtu daleko více peněz než občanským sdružením a jiným kulturním uskupením ve městě.

Peníze vezmou z památek

„V tělovýchovné jednotě pracujeme především s dětmi, čímž se podílíme také na prevenci kriminality mladistvých. Navíc máme daleko více členů, než ostatní nesportovní spolky a platíme také hodně za pronájmy nejrůznějších sportovišť,“ ohradil se proti návrhu Jiřiny Fridrichové zastupitel a ředitel zdejší základní školy Čestmír Kopřiva.

Po krátké diskuzi se zastupitelé shodli, že by bylo vhodné peníze místním kulturním spolkům přidat. Nevěděli ale odkud je vzít. S návrhem, který nakonec zastupitelé schválili, přišel starosta Radek Lípa.

„Navrhuji padesát tisíc ve prospěch místních spolků vzít z částky, kterou máme připravenou pro případnou projektovou dokumentaci na opravu místního kostela. Nevíme totiž, zda se nám ji podaří realizovat již příští rok. Tudíž by peníze v této položce neměly chybět,“ upřesnil Lípa.