„O třídu, ve které se bude testovat nové písmo, byl celkem velký zájem. Někteří rodiče si dokonce přáli, aby jejich děti přestoupili do této třídy,“ řekl ředitel Základní školy v Zákupech Čestmír Kopřiva. Podle ministerstva školství je obsahem pokusného ověřování v praxi ověřit možnost využití písma Comenia Script pro rozvoj počáteční písařské gramotnosti.

„Do projektu jsme se zapojili na základě praxe. Už na druhém stupni základní školy je totiž písmo žáků nečitelné. Od nového typu si slibujeme především větší čitelnost, která samozřejmě vede i k lepšímu porozumění jakéhokoliv textu. Mě osobně nové písmo ohromilo svými krásnými renesančními tvary,“ podotkl Čestmír Kopřiva.

Samotný projekt Comenia Script začal již v roce 2003, kdy se jím začala zabývat Radana Lencová. Jejím záměrem bylo navrhnout jednoduchý psací model pro žáky základní školy.

Nové psací písmo má vypracované tahy pro praváky i leváky, pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu, dále může být snáze čitelné v zahraničí a naopak i cizincům může posloužit pro snadnější dorozumívání u nás v Česku. Všechny výše uvedené argumenty můžeme řadit mezi zásadní výhody nového písma.

Úleva pro dyslektiky

„Jsem přesvědčená o tom, že testování dopadne dobře. Mimo jiné může být toto písmo i velkou úlevou pro dyslektické děti. V současné době jde vývoj strašně dopředu, hodně dětí má mobilní telefony, přístup k internetu a teď se vlastně děti začnou učit takové písmo, které vidí všude kolem sebe. Mělo by dojít k velkému zjednodušení. Energii, kterou bych normálně věnovala na učení kliček a háčků u krasopisu, teď klidně můžu věnovat i do jiných aktivit pro děti, bude na ně totiž více času,“ řekla Marie Míchalová, učitelka testovací třídy v Zákupech.

K novému psacímu písmu se hodně vyjadřují i psychologové, jejichž názory se velmi různí. Podle Marie Míchalové se někteří z nich domnívají, že nové písmo by dětem mohlo ubrat na pečlivosti. To ale učitelka odmítá s tím, že pečlivosti se děti mohou naučit i jinak než jen při psaní, tedy například v hodinách pracovních činností nebo výtvarné výchovy.

Výhodou je jednoduchost

„Písmo je dobová záležitost, a proto nevidím důvod, proč by i naše doba nemohla mít své písmo. Vím, že v různých diskuzích se na nové písmo hodně nadávalo. Ale z vlastní zkušenosti vím, že většina školáků v páté nebo šesté třídě základní školy samovolně přechází při psaní na písmo hůlkové, protože je pro ně jednodušší a zvládají si poté rychleji zapisovat při hodinách. Myslím si, že nové písmo pomůže dětem, které mají se psaním problém a dětem, které problém nemají, určitě ublížit nemůže,“ vysvětlil Miroslav Hudec, ředitel českolipské pedagogicko-psychologické poradny.

Autor: Adéla Vachtová