Důležitost záchrany kulturního dědictví si plnou měrou uvědomují i žandovští zastupitelé, kteří se krok po kroku snaží městečku vrátit jeho původní malebnost. V současnosti se zde realizuje nebo připravuje hned několik projektů.

Největší stavební operací je nákladná rekonstrukce domu Koruna na žandovském náměstí, kterou pomáhají finacovat evropské peníze z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Žádostem o finanční grant předcházelo zpracování studie proveditelnosti, kterou pomohla městu vypracovat Agentura regionálního rozvoje v Liberci.

V polovině roku 2008 tak byla městu Žandovu přidělena účelová dotace ve výši přesahující třicet tři miliony korun. Na akci se dalšími téměř třemi miliony korun ze svého rozpočtu podílí i žandovská radnice.

Nemají se kde bavit

„Hlavním důvodem rekonstrukce je absence kulturního stánku, tedy multifunkčního sálu. Po dokončení se Koruna stane nejenom reprezentativním sídlem města, ale i důstojným zázemím pro pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí. V nových prostorách najde své místo nejen městský úřad a sál, ale také městská knihovna, klub seniorů a informační centrum. Ve dvoře dojde k citlivému přistavění nového schodiště s výtahem, který umožní bezbariérový přístup imobilním občanům do všech podlaží,“ říká starosta Žandova Zbyněk Polák.

V současné době jsou stavební práce zhruba v polovině a postupují podle časového i finančního harmonogramu. Objekt Koruny však není jedinou pamětihodností, jejíž stav si vysloužil pozornost žandovských zastupitelů.

Chátrá také kostel

V plánu je i záchrana a památková obnova kostela svatého Bartoloměje, jejíž koncepce již byla zpracována a její proveditelnost bude závislá na míře finančních prostředků, které se městu podaří sehnat.

„Pro rok 2010 si město vyhradilo asi čtyři sta tisíc korun na projektovou dokumentaci a stavebně historický průzkum. „V žádném případě nechceme a nebudeme rekonstrukci financovat pouze z našeho rozpočtu,“ dodává Zbyněk Polák. Na obnovu kostela mohou přispět i sami občané. Na žandovské radnici byla za tímto účelem zřízena kasička, do které se dosud podařilo nastřádat dvacet osm tisíc korun.

Současný stav kostela není příliš dobrý. Problémem je především stav střešní krytiny a krovových prvků. Potřebné opravy se musí konzultovat s památkáři tak, aby nebyla nenávratně poškozena historická hodnota kostela. To však ještě více zvyšuje finanční náročnost všech operací. Už proto je projektová dokumentace zpracovávána pro více variant rekonstrukce.

Zkušenosti se získáváním finančních prostředků žandovská radnice má a stejně tak si uvědomuje důležitost zachovávání památek pro další generace. V minulých letech tak byla provedena odborná údržba cenné sochy svatého Šebestiána z roku 1740 a městské kašny z poloviny devatenáctého století.

V pracích na zmalebnění náměstí se má pokračovat i v tomto roce, kdy hodlá město zpracovat projekt rekonstrukce náměstí a také postupně opravit zdi čtyř hřbitovů v katastru města.

Autor: Tomáš Cidlina