„V petičních arších se vyskytovali lidé z jiných měst, kterých se problematika přeložky nijak nedotýká, nebo chyběly jejich adresy,“ řekl starosta František Kaiser.
Podle zákona je petent, tedy občan, který se rozhodne pod petici podepsat, povinen uvést celé jméno, příjmení a úplnou adresu.Toto ovšem chybělo u 400 podpisů z celkových 600.
„Podle mě je vrácení petice jen kličkou radnice. Chtějí se tak vyhnout tomu, že by to museli s občany řešit,“ domnívá se Hana S. z Mimoně.
„Radnice nehodlá kličkovat a bere na vědomí nesouhlas části občanů s touto přeložkou. Petice rozhodně nezapadne, i když nesplňuje náležitosti zákonem uložené,“ řekl starosta. Zástupci města hodlají uspořádat veřejné shromáždění, kde se budou moci občané setkat se představiteli stavebního odboru města či ochrany přírody. „Vyzveme dotčené orgány ke společné diskusi s občany proto, aby občané věděli o způsobu, jakým se chystáme ulevit centru města,“ dodal starosta. Podle místostarosty Stanislava Balouna je důležité hledět také na pozitiva, která přeložka přinese.