Už rok se totiž minoritní a majoritní akcionáři nedokázali dohodnout na jejím doplnění dvěma členy. Zatím je ještě dozorčí rada usnášeníschopná, ale příští rok končí mandát dalšímu členovi. Pak může dojít k úplnému ochromení činnosti velkého dodavatele tepla v České Lípě.
„Oba akcionáři se shodli, že si budou vzájemně akceptovat členy dozorčí rady na tři měsíce,“ řekla starostka Hana Moudrá, členka dozorčí rady ČLT.
Zpoždění informací o situaci v ČLT kritizoval zastupitel Jan Riedl. „Původní smlouva uzavřená při založení společnosti byla provizorní. A fungování na kompromisu deset let je doba příliš dlouhá,“ komentoval Jan Riedl.
Některým zastupitelům se zdálo nestandardní, aby členové dozorčí rady byli zvoleni na pouhé tři měsíce. „Už rok je dozorčí rada nefunkční, rok jsme se nemohli dohodnout. Toto je kompromis přijatelný pro obě strany,“ argumentovala starostka. Dodala, že valná hromada společnosti je na programu dnes, další se sejde v září, tedy před ukončením mandátu.
Společnost MVV Energie CZ je minoritním vlastníkem 35 procent akcií Českolipské teplárenské. Společnost už koncem loňského roku avizovala svůj zájem o odkoupení většinového podílu od města. Zatím ani v této věci nedošlo ke shodě.