Turistickou sezonu na Panské skále nedaleko Kamenického Šenova provázela letos jedna zásadní novinka. Přímo pod národní přírodní památkou, které se lidově říká Varhany, mohli návštěvníci využít rozlehlé parkoviště a informační centrum.
Že to u turistických cílů není nic neobvyklého? Není, avšak kvůli stavbě tohoto parkoviště se sepisovaly petice a proběhlo také veřejné referendum, úplně první v našem regionu. Svůj účel však parkoviště splnilo a vozy již nelemují hlavní frekventovanou silnici. Jen od začátku dubna parkoviště využilo více než osmnáct tisíc aut a autobusů.
„Většina turistů se velmi pochvalně zmiňuje o celém areálu a oceňují, že město k výstavbě parkoviště přikročilo,“ říká tajemnice kamenickošenovské radnice Marie Horčičková.
Podle jejích slov podobně i někteří dřívější odpůrci stavby velmi kladně hodnotí jeho současnou podobu i funkci. „Ukázalo se totiž, že výhled na Panskou skálu stavby nezakrývají, ale čistý přehledný prostor parkoviště naopak národní přírodní památku zdůrazňuje,“ dodává tajemnice.
Návštěvníci nevyužívají parkoviště jen kvůli prohlídce Panské skály, láká je rovněž šenovské Sklářské muezum a okolní krajina s dalekým výhledem právě přímo z parkoviště.
K dispozici jim zde je rovněž sociální zařízení. „Místo navštívilo také několik stovek cizinců, především Němců, ale byli tu rovněž turisté z Anglie, Holanska a Belgie,“ uvádí pracovním infocentra po Panskou skálou Davy Delafonteyne.
Odpůrci na svém názoru trvají
Proti stavbě areálu byli nejen někteří místní občané, ale především ochránci přírody. „Trvám na tom, že takto velké parkoviště nepatří do bezprostřední blízkosti národní památky, jakou je Panská skála. Naopak, realizovaná stavba mne přesvědčila, že naše obavy z narušení přírodního a krajinného rázu byly oprávněné,“ uvádí Miloslav Lomič z českolipské Strany zelených.

 

Další zprávy z regionu najdete zde