Už několik let se v českolipské porodnici uplatňuje stále relativně nový přístup k prvnímu kontaktu mezi matkou a novorozencem. Jedná se o takzvaný bonding metodu, kdy se dítě bezprostředně po porodu položí na nahé břicho či hrudník matky.

Bonding znamená při doslovném překladu z angličtiny lepení, v češtině bychom spíše použili ekvivalenty jako sepětí či připoutání. Podle staniční sestry novorozeneckého oddělení v České Lípě Moniky Svobodové je bonding třeba pochopit jako určitý proces, který probíhá výhradně mezi dítětem a matkou. „Další lidé, jako porodní asistentky, lékaři nebo sestry mohou tento proces pouze podporovat. Je prokázané, že tento prvotní kontakt ovlivňuje vzájemný vztah mezi matkou a dítětem, vztah, od kterého se odvíjejí další vztahy v našem životě,“ říká Svobodová.

A jak bonding probíhá? Novorozenec se ihned po porodu pokládá na tělo matky, na jejím těle také probíhá první ošetření dítěte, dochází na něm k přestřihnutí pupečníkové šňůry, proběhne první přirozené přisátí dítěte k prsu neboli první kojení, atd. „První minimální opuštění dítěte z těla matky přichází až po cca 2 hodinách, kdy dochází k měření a vážení dítěte,“ dodává sestra. Bonding má podle odborníků pozitivní vliv jak na zdravotní, tak na psychický stav rodičky i novorozence. Novorozenec prožívá mnohem mírnější stres, rychleji se adaptuje na nové prostředí, lépe udržuje tělesnou teplotu a má stabilnější vnitřní prostředí, zejména co se týče hladiny cukru v krvi. U matky dochází k lepšímu snášení bolesti a uklidnění.

ZASKOČÍ OTEC

Metodu lze provádět i u maminek, které prodělaly císařský řez, případně u nedonošených dětí. „Pokud bonding z nějakého důvodu nemůže probíhat na těle matky, zpravidla ze zdravotních důvodů, může jej zajistit otec,“ potvrzuje Svobodová.