Slavné historii mohou v Zákupech vděčit za velké množství památek ve městě. Ty ale nejsou jen pro potěchu oka, ze strany místních vyžadují péči a údržbu, aby byly zachované i pro příští generace. To se nyní podařilo hned u dvou soch sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele, které se po zásahu restaurátora v pondělí vrátily na své původní místo.

„Sochy měly ulámané části, chyběly jim zlaté atributy, měly spoustu drobných šrámů,“ popsal restaurátor Jan Fedorčák, jehož ruce pomohly vrátit svatým jejich původní podobu.

Podle starosty Zákup Radka Lípy se náklady za jejich opravu vyšplhaly na zhruba 200 tisíc korun. „Zaplatit celou opravu z rozpočtu bychom si nemohli dovolit. Pomohla nám stotisícová dotace z Libereckého kraje,“ upřesnil Lípa.

Bojí se vandalů

Díky tomu se nyní novotou leskne sv. Jan Evangelista s orlem u zdejší zámecké zahrady a sv. Jan Křtitel s beránkem u kostela. „Jediné, z čeho máme obavu, jsou vandalové. Budeme proto apelovat na místní, aby sochy hlídali. Bude se to týkat zejména těch, kdo v blízkosti soch bydlí,“ řekl zákupský radní Zdeněk Rydygr.

S obnovou památek chtějí v Zákupech pokračovat. Na pískovcový most přes Svitávku by se měly k loni opravené kapličce sv. Anny vrátit tři sochy, které jsou v současnosti v depozitáři zákupského zámku. Doplní tak osamocenou sochu sv. Apoleny. I ta půjde pod ruce restaurátora, stejně jako vedle ní stojící kříž.

Hledají dotace

Podle místostarostky Ivy Kreisingerové by měla plánovaná oprava vyjít na zhruba půl milionu korun. Kvůli vyšší částce proto budou hledat vhodnou dotaci, aby mohli opravy zvládnout najednou. „Pokud nebudeme úspěšní, budeme restaurovat za peníze města, ale postupně,“ doplnila Iva Kreisingerová.

Opravu by ale potřeboval také kostel sv. Fabiána a sv. Šebestiána, který je vedle místního zámku další významnou dominantou města.

Přispěje i město

Sakrální památka má za sebou částečné opravy střechy, okapů a omítek z předchozích let, ale je třeba je dotáhnout do konce. Vzhledem k tomu, že kostel je majetkem církve, musí se o jeho opravu zasadit především církevní hodnostáři.

„Dostali jsme určité tipy, do jakých programů by mohla církev podat žádosti o dotace. Na opravy kostela, i když je církevním majetkem, vždy přispívalo město. A bude tomu tak i nadále,“ přislíbil Radek Lípa.

Jedinou památkou, u níž má město svázané ruce, je ruina kapucínského kláštera, který má soukromého majitele. V objektu jsou totiž vzácné malby a pokud v brzké době nedojde k opravě kláštera, budou navždy ztracené.