Doporučení vodu nepít stále trvá. Pitnou vodu zajišťují cisterny. „Do odvolání tedy zůstává voda v části obce Cvikov I, Cvikov II, ulice Komenského, Havlíčkova, Husova, Malá, Mánesova, Martinovo údolí, Nová, Sídliště, Slovanka, Vančurova nepitnou. Voda z kohoutku není vhodná pro pití,“ řekla tisková mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Voda pro obyvatele části Cvikova zůstává i nadále nepitnáVoda pro obyvatele části Cvikova zůstává i nadále nepitnáZdroj: SčVKJe možné vodu použít ke konzumaci pouze po převaření. Pro mytí je možné vodu použít, nicméně pro čištění zubů a vyplachování ústních dutin je doporučené používat vodu z cisterny. Postiženou oblastí nadále projíždí cisterny dodávající pitnou vodu. Mateřskou školu zásobuje SčVK samostatnou stacionární cisternou.

Ilustrační foto
Problémy s vodou ve Cvikově přetrvávají, stále není pitná

„Již se nám podařilo opravit čtyři havárie na potrubí. Kontrolujeme celou vodovodní síť v dané oblasti a také obě prameniště. Vodojem napouštíme dovezenou vodou z úpravny. Napouštíme vodovodní řady do takového objemu, aby byl dosažen plný průtok vodovodním potrubím a bylo možné odhalit další možnou skrytou poruchu a předejít tak opakování zákalu,“ dodala tisková mluvčí.

SčVK bude souběžně pokračovat v odkalování vodovodní sítě. Zároveň opět odebere vzorky vody pro vyhodnocení účinnosti nápravných opatření