Před ambiciózním projektem stojí obec Skalice u České Lípy. K místní základní škole by ráda přistavěla budovu, vybavenou mimo jiné moderními odbornými dílnami a laboratořemi.

Na realizaci plánu obec žádá o dotaci, jejíž přidělení rozhodne o konání záměru. „Jedná se o budovu na návsi, která je sice již z roku 2002 plynofikovaná a zateplená, ale dispozičně není zcela ideální," říká starosta Skalice Jiří Löffelmann. To by přístavba a současná modernizace stávajících prostor měla změnit.

Ke stávce řidičů linkových autobusů kvůli nízkým mzdám se 6. dubna připojili řidiči městské dopravy v České Lípě.
V Lípě už několik autobusů vyjelo. Pojedou linky na odpolední a noční směny

„Objevil se dotační program, který je určen právě na modernizaci a rozšíření kapacit pro odborné učebny a další zázemí, o jehož přidělení se obec nyní uchází," pokračuje Löffelmann.

Náklady na přístavbu a modernizaci školy by se měly pohybovat okolo sedmadvaceti milionů korun, což je částka, která výrazně převyšuje rozpočet celé obce, jež by měla v případě schválení dotace platit jen menší část.

Přestála i vypálení

Jak uvádí historické prameny, nejstarší budova skalické školy, která údajně přestála i vypálení obce Švédy v roce 1640, nesla letopočet 1506. Mělo se jednat o malou, přízemní, dřevěnou budovu, která byla zbourána v roce 1725.

V průběhu let a staletí přibývaly a ubývaly budovy, ve kterých skaličtí učitelé předávali znalosti svým žákům. V jeden čas výuka probíhala i v budově dnešního obecního úřadu.

Ke konci války docházely do skalické školy i děti z bombardovaného Essenu v Porůří, které v obci přechodně žily v německých rodinách. Třídy ve válečných letech byly spojeny pro nedostatek učitelů, ti museli společně se starostou obce narukovat do německé armády. Dnešní žáci jezdí oproti tomu každé září do mládežnického centra v německém Kiezu, kde si procvičují tamní jazyk.

V současnosti základní škola využívá dvě hlavní budovy, pro první a druhý stupeň, obecní tělocvičnu, sportovní areál a několik dalších objektů. Náleží k ní i Mateřská škola.